Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Heming Aukrust 31.1. 1930 – 28.4. 2008

Arne Christensen 17.7. 1936 – 8.4. 2008

Rodolfo Espinoza-Roman 18.8. 1936 – 11.5. 2008

Sven Christian Enger 4.10. 1933 – 20.4. 2008

Berit Fevang 29.11. 1939 – 11.3. 2008

Tor Flage 10.6. 1936 – 2.6. 2008

Harald Fodstad 4.9. 1940 – 8.3. 2008

Solveig Foss 15.6.1921 – 8.6.2008

Stein Gundersen 9.10. 1945 – 18.5. 2008

Sten-Gösta Harris 22.7. 1942 – 7.5. 2008

Knut Hatteland 12.6. 1919 – 2.4. 2008

Margaret Hesla 13.5. 1944 – 15.4. 2008

Christian Jacob Lerche 23.4. 1917 – 9.6. 2008

Sigurd O. Rosenberg 4.5. 1949 – 30.4. 2008

Stig Bjarne Røsnes 19.12. 1945 – 7.5. 2008

Gunn-Kari Sangolt 8.12. 1964 – 10.3. 2008

Jon Skarstein 7.7. 1952 – 20.6. 2008

Svein Erik Stenvold 28.5. 1938 – 13.5. 2008

Knut M. Storsæter 27.12. 1916 – 29.5. 2008

Hallvard Valebjørg 27.7. 1916 – 10.6. 2008

Anbefalte artikler