Ønsket å lære om norsk helsevesen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mottok i september en delegasjon fra Kina ledet av Wang Hufeng, grunnlegger av Health Reform and Development Center of Renmin University i Kina.

Fra v. Wang Hufeng, Torunn Janbu, Cao Qi, Jia Hongbo, Zheng Beijia og Hedda Flatø fra den norske ambassaden i Beijing. Foto Lise B. Johannessen

Den kinesiske delegasjonen som i tillegg til Wang Hufeng, bestod av post doctor Jia Hongbo og to doktorgradsstudenter, Cao Qi og Zheng Beijia, ønsket å lære om norsk helsevesen i forbindelse med de store helsereformene som planlegges i Kina. Delegasjonen skulle besøke en rekke europeiske land for å skaffe seg bakgrunnsinformasjon og kunnskap om hvordan disse landene har organisert sin helsetjeneste.

– Jeg synes det er særdeles hyggelig at den kinesiske delegasjonen kom til Norge, og at de valgte oss som første reisemål på sin reise til Europa for å se på europeisk helsetjeneste, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

– Vi har gjennomgått organisering og finansiering av norsk helsetjeneste, og det har også vært viktig å formidle utviklingen fra folketrygdens opprinnelse, sier hun. – Innsikt i det norske samfunns tankegang er avgjørende for å kunne gi forståelse for hvordan og hvorfor helsetjenesten i Norge har utviklet seg til det den er i dag. Kina har mange utfordringer når det gjelder å utvikle en god helsetjeneste til hele befolkningen, særlig har de en mangelfullt utviklet primærhelsetjeneste. Dersom våre erfaringer kan bidra til en bedre helsetjeneste i Kina, er vi veldig glade for det, sier Torunn Janbu. – Å få innsikt i kinesisk helsevesen og reformarbeidet der, og å diskutere norsk helsetjeneste med noen som ser oss utenfra, gir nyttig innsikt og bidrag til arbeidet med å utvikle vår egen helsetjeneste. Det er spennende å diskutere de utfordringer Kina står overfor, utfordringer som vi også fikk et innblikk i da en delegasjon fra Legeforeningen besøkte Kina våren 2008 (1), sier hun.

Legeforeningen hadde lagt opp til et omfattende program for den kinesiske delegasjonen. Torunn Janbu orienterte om det norske helsevesenet og hvordan dette er bygd opp, mens Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen, ga en presentasjon av primærhelsetjenesten. Lars Duvaland, fagsjef i forhandlingsavdelingen, orienterte bl.a. om pasientrettigheter og helsepersonelloven, mens Bård Lilleeng, visepresident i Legeforeningen, ga en innføring i hvordan helseforetakene er bygd opp. Delegasjonen fikk også en innføring i hvordan leger avlønnes, hvordan lønnen er bygget opp, om forhandlinger og bruk av avtaler og om finansieringssystemene generelt.

I tillegg til møter med representanter for Legeforeningen fikk kineserne en innføring i hvordan Legemiddelverket er organisert. De besøkte også et fastlegesenter og deltok i en rundebordsdiskusjon med representanter fra Helsedirektoratet. Etter besøket i Oslo reiste de til Trondheim, der de deltok i en workshop ved institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Anbefalte artikler