Legeforeningen i mediene

Artikkel

Vi trenger sterkere lut

– Bjarne Håkon Hanssen lanserte nylig samhandlingsreformen for helsevesenet med brask og bram. Legeforeningen støtter dette arbeidet. Dersom man lykkes, kan helsevesenet fremstå som mer smidig og pasientvennlig enn tidligere. Men en slik reform løser ikke de utfordringer sykehusene står overfor. De krever langt mer drastiske tiltak, skriver Arne Laudal Refsum, leder i Norsk Overlegeforening, i en kronikk i Dagbladet

(Dagbladet 15.9. 2008)

Medisinbytte på helsen løs

En fersk studie fra Universitetet i Oslo viser at én av tre synes det er problematisk å bytte til kopimedisiner. Konsekvensen blir feilbruk, viser studien. Faren for feilmedisinering øker med alderen. – Staten tvinger pasienter over på billige kopimedisiner for å spare penger. Men mange pasienter må lide for innsparingen. Ordningen rammer pasientene, mener Allmennlegeforeningen. – Medisinbytte er problematisk for både lege og pasient, sier Ole Edvard Strand, nestleder i Allmennlegeforeningen.

(Vårt Land 17.9. 2008)

Trenger oppmerksomhet rundt sykehjemsmedisin

Eldre, og i særdeleshet demente pasienter, er en lite prioritert gruppe. Nå må det satses på disse, mener Legeforeningen og professor i medisinsk etikk, Reidun Førde.Torunn Janbu sier at Legeforeningen forlengst har påpekt at legedekningen i sykehjem må bli bedre. – Da snakker vi ikke bare om at leger stikker innom av og til. Det trengs oppmerksomhet rundt sykehjemsmedisin, og vi må få flere leger til sykehjemmene, sier hun.

(Aftenposten 19.9. 2008)

Anbefalte artikler