KUNNGJØRINGER

Artikkel

Endring av kurskravet i spesialiteten karkirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet bestemt at kurskravet til spesialiteten karkirurgi endres og får slik ordlyd:

I tillegg til kurs i generell karkirurgi (12 timer) som er obligatorisk for spesialiteten generell kirurgi, kreves det 80 timers godkjente kurs, herunder 60 timer obligatoriske kurs i:

  1. Carotis kirurgi (åtte timer)

  2. Aneurismer og aortoiliakal kirurgi (12 timer),

  3. Infrainguinal karkirurgi og endovaskulær behandling (12 timer)

  4. Venekirurgi og access-kirurgi (åtte timer)

  5. Reoperasjoner innen karkirurgi (åtte timer)

  6. Sirkulasjonsfysiologi (undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser I) (12 timer).

I tillegg kreves gjennomført obligatoriske kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1.2011.

Anbefalte artikler