Første spesialister i bryst- og endokrinkirurgi

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Norge har fått sine første spesialister i bryst- og endokrinkirurgi etter at Helse- og omsorgsdepartementet nylig vedtok spesialistregler og overgangsbestemmelser.

Sentralstyret godkjente i møte 21.8. 2008 de fem første legene etter overgangsbestemmelsene. Overgangsbestemmelsene gjelder for leger med «lang praksis».

Den nye grenspesialiteten dekker de eneste fagområder innen kirurgi som ikke har hatt kvalifikasjonskrav på grenspesialistnivå. Av utdanning kreves spesialistutdanning i generell kirurgi, tre års tjenestetid i grenspesialiteten hvorav ett år ved gruppe I-avdeling. Grenspesialisten må ha tilstrekkelige kunnskaper om en del andre spesialiteter og grenspesialiteter.

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi anslår at det er behov for 50 – 60 grenspesialister.

En av de fem legene som har fått godkjenning er Eivind Stenehjem, overlege ved kirurgisk avdeling, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand. – Jeg tror nok det var nødvendig å få en slik spesialitet i Norge. I det ligger det en forpliktelse til å utvikle faget, sier han. – Utviklingen har gått mot stadig flere grenspesialiteter, og etter at mammografiscreeningen kom for fullt, har vi fått stadig flere pasienter. Sørlandet sykehus, Kristiansand er nå godkjent som gruppe II-sykehus, og vi har planene klare for å øke kompetansen og bidra til utvikling av faget, sier Stenehjem. Han tror den nye spesialiteten vil gjøre at flere søker seg til dette arbeidsfeltet.

De øvrige fire som er godkjent som spesialister i bryst- og endokrinkirurgi er Ola Westerheim og Rolf Kåresen ved Ullevål universitetssykehus, Else Marie Opsahl, Ålesund sjukehus, og Roald Jarl Guleng, Sykehuset Østfold, Fredrikstad

For ytterligere informasjon om den nye spesialiteten og om Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi, se: www.legeforeningen.no/?id=121983

Anbefalte artikler