Minneord

Per Øgreid Om forfatteren
Artikkel

Knut Hatteland døde 2.4. 2008. Han ble 88 år gammel. Med ham er en av landets eldste urologer gått bort.

Han startet på medisinstudiet i Oslo rett før den annen verdenskrig. Knut Hatteland var klar motstandsmann, og dette resulterte i deportasjon til Tyskland i 1943. Mot slutten av krigen var det så vidt han berget livet under et av de alliertes bombetokter. Etter krigen fullførte han medisinstudiet og ble cand.med. i 1947.

Han tenkte tidlig på å bli kirurg. Sin første operative erfaring fikk han ved sykehusene i Bodø og Kristiansand. Etter videre tjeneste ved Lovisenberg Sykehus, Rikshospitalet og Vor Frues Hospital i Oslo samt ved sykehuset i Akershus ble han godkjent spesialist i generell kirurgi i 1954 og i urologi i 1960. Han var konsulent for Forsvaret i ti år og hadde også en kort tjeneste i Kongo.

I 1964 ble han ansatt som assisterende avdelingsoverlege ved Kirurgisk avdeling ved Rogaland Sjukehus. Han var da av de første spesialister i urologi utenfor hovedstaden.

Som kirurg var han kunnskapsrik og nøyaktig. Han fikk tidlig interesse for barneurologi. Etter studier i England opererte han tilstander som i dag bare blir operativt behandlet ved regionsykehus.

Hatteland var en god læremester og skapte interesse for urologifaget hos unge leger. Da han gikk av for aldersgrensen, etterlot han seg en vital seksjon med høy kvalitet både faglig, utdanningsmessig og administrativt.

Knut Hatteland var en omgjengelig og fredsæl mann. Hans gode navn og rykte vil leve videre blant kolleger og pasienter.

På vegne av urologkolleger i Stavanger

Anbefalte artikler