Minneord

Nils Amundsen Om forfatteren
Artikkel

En hedersmann innen kirurgien er gått bort.

Det var med stor sorg budskapet om Sveins bortgang ble mottatt. Han var en grunnpilar på det kirurgiske fagfeltet i Finnmark.

Svein Hammelbo ble født 31.7. 1937 og kom til Hammerfest sykehus som ung kirurg. Bortsett fra kortere opphold i Bergen og Kongsberg hadde han sykehuset her som arbeidsplass i over 22 år – i lang tid som avdelingsoverlege og i en kortere periode som direktør.

Han har satt sine spor både blant kolleger og pasienter og vil bli savnet – både som kirurg og medmenneske. Han fikk noen få år som pensjonist på Kongsberg, og hans altfor tidlige bortgang har påvirket alle hans kolleger og arbeidskamerater ved Hammerfest sykehus. Tankene går til familien, spesielt til hans kone Tove, barn og barnebarn.

Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av Helse Finnmark og Hammerfest sykehus

Anbefalte artikler