Til nytte eller pynt?

Lars Schwed Nygård Om forfatteren
Artikkel

Utstilling av myggnett på marked i Goa i India. Illustrasjonsfoto © Steven Vidler/Eurasia Press/Corbis/SCANPIX

Hvert år dør over en million mennesker av malaria. De aller fleste av dem er afrikanske barn under fem år. Bedre tilgang til resistensfrie kombinasjonsmedisiner er særlig viktig for å få ned dette tallet, men behandling må foregå side om side med forebygging. Bruk av myggnett er en enkel og effektiv metode for å redusere antall malariatilfeller. WHO anbefaler nå distribusjon av nett til alle, ikke kun til gravide og barn.

Men det er ikke bare å dele ut nettene. Kunnskapsnivået om malaria er mange steder svært lavt. I enkelte kulturer har mange aldri hørt om malariaparasitten, og vet ikke at den overføres via myggstikk. Noen bruker nettet til å pynte veggene i hytta. Utdeling av nett må skje parallelt med helseopplæring. Det må undervises i hva malaria er, hvordan sykdommen smitter, og hvordan man kan beskytte seg selv og sine barn ved å sove under myggnett. Leger Uten Grenser legger ned et betydelig arbeid på dette området.

Siden 1980-årene er myggnettene blitt impregnert med insektmiddel. Tidligere måtte nettene byttes ut eller impregneres på nytt etter å ha blitt vasket seks ganger. I dag brukes en ny type nett med impregnering som holder i tre til fem år. Slike nett er blitt distribuert til store områder, men den logistisk krevende distribusjonsprosessen må selvfølgelig gjentas når impregneringen blir dårligere. En annen utfordring er selve insektmidlet. Akkurat som malariaparasitten blir motstandsdyktig mot medisiner, utvikler myggen resistens mot insektmidlet. Derfor må fremtidens myggnett behandles med flere ulike insektmidler, på samme måte som effektiv malariamedisin må inneholde flere ulike virkestoffer.

På side 2092 i dette nummer av Tidsskriftet kan man lese om hvordan tiltak mot malaria må ses i en større sammenheng.

Anbefalte artikler