Artikkel

Vellykket årsmøte i Hedmark

Hedmark legeforening avholdt sitt årsmøte fredag 22. 8. 2008 på Glomdalsmuseet i Elverum. Det var 30 – 40 personer til stede, noe som er ganske normalt for foreningen.

– To saker som skaper stor interesse hos oss, er hovedstadsprosessen og nytt sykehus på Sanderud, sier leder Per H. Christensen i Hedmark legeforening.

– Det var et hyggelig årsmøte. Blant annet bidro tidligere fylkeslege Hans Petter Schjønsby med medisinske fortellinger fra 1800-tallet i et historisk tilbakeblikk på helsevesenet i Hedmark, forteller Christensen.

Et annet høydepunkt var da Øyvind Graadal, divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet, orienterte om hovedstadsprosessen og mulige konsekvenser for innlandet og Hedmark. – Dette temaet har stor interesse for folk. Nå ser vi ganske positivt på prosessen, i hvert fall på grunnlinjene i den. Vi håper den kan bidra til å styrke områdesykehusene, slik at flere kan bli behandlet i distriktene i stedet for i Oslo. Det er viktig for oss å bevare opptaksområdet på 400 000 mennesker, sier Christensen. I tillegg er medlemmene i Hedmark legeforening svært interessert i om det blir et nytt somatisk og psykiatrisk sykehus på Sanderud.

Allmennmedisin som universitetsfag

En styringsgruppe bestående av representanter fra en rekke støtteorganisasjoner ønsker å organisere en serie aktørseminarer, hvorav det første er knyttet til opprettelsen og utviklingen av allmennmedisin som akademisk fag ved Universitetet i Oslo. Seminaret vil være et av bidragene fra Det medisinske fakultet i forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum i 2011 og 40-årsjubileet for opprettelse av Institutt for allmennmedisin samt tilsetting av en av de første professorer i allmennmedisin i Europa.

Aktørseminarene har som mål å sikre førstehånds kunnskap om forhold, hendelser, synspunkter og tilfeldigheter som direkte utløste, eller på avgjørende måte har innvirket på viktige nasjonale hendelser i norsk medisin og helsestell de siste ti år. Legeforeningen vil bevilge kr 25 000 til aktørseminaret Allmennmedisin som universitetsfag ved Universitetet i Oslo.

Sentralstyrets møteplan 2009

Onsdag 21.1., onsdag 28.1 – tirsdag 29.1.(ledermøte), tirsdag 24.2., onsdag 25.3., mandag 27.4., tirsdag 19.5., tirsdag 2.6., onsdag 3.6. – fredag 5. 6. (landsstyremøte i Bodø), torsdag 18.6., tirsdag 18. 8., tirsdag 1.9., mandag 21.9, mandag 21.9. – torsdag 24.9. – (arbeidsmøte), onsdag 21.10., onsdag 4. – torsdag 5.11. – (ledermøte), onsdag 18.11. og fredag 4.12.

Anbefalte artikler