Artikkel

Primærmedisinsk uke 2008

Primærmedisinsk uke 2008 finner sted 27. – 31.10. 2008 på Soria Moria Hotell og konferansesenter. Kursene spenner fra endokrinologi med doping via ultralyd i allmennpraksis, fengselshelse og akupunktur. Påmeldingsfristen er 15. september, og per 18. august var det allerede 703 påmeldte. Astrid Nøklebye Heiberg holder åpningsforedraget mandag 27.10 kl 11. Hovedforelesningen holdes av professor Barbara Starfield ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Starfield er en av verdens ledende forskere på primærhelsetjeneste og vil holde et foredrag over temaet: «Why is General Practice of vital importance to both individuals and society».

Les mer: www.pmu2008.no

Helseforsikringer truer folketrygden

Private helseforsikringer spiller på folks angst og utrygghet, og kan underminere tilliten til folketrygden, sier medisinprofessorene Steinar Westin og Bjørgulf Claussen i en artikkel i Journalen, tidsskriftet til Oslo legeforening. SVs helsepolitiske talsmann Olav Gunnar Ballo varsler nå lovendringer for å stanse privatiseringen av helsevesenet. Artikkelen er tilgjengelig i PDF-format på Oslo legeforenings nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=6712

Allmennlegene på hurtigruten

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder kurs for allmennpraktiserende leger 23. – 26.9. 2008 ombord på hurtigruteskipet «Polarlys» på strekningen Tromsø til Bergen. Tema for kurset er reiselivsmedisin.

Generalforsamling i WMA

World Medical Association – verdens legeforening – avholder sin 59. generalforsamling fra onsdag 15.10. – lørdag 18.10. 2008 i Seoul, Sør-Korea. Fra Norge møter Legeforeningens president Torunn Janbu og generalsekretær Terje Vigen.

Kartlegger arbeid med etiske spørsmål

For å finne ut av hvordan fylkene arbeider med etiske spørsmål har den svenske legeforeningens etikk- og ansvarsråd sendt ut en enquete til alle landets fylker og regioner der de har stilt spørsmål om det er etablert etikkgrupper og hvordan disse i så fall arbeider. Enqueten viser at omlag to tredeler har en eller annen form for organisert gruppe for etiske spørsmål. Läkarförbundet mener at det, når det dukker opp medisinsk-etiske spørsmål i helsevesenet, er av betydning at berørt helsepersonell får mulighet til å ta opp og diskutere disse spørsmålene. Les mer. www.lakarforbundet.se/templates/Page.aspx?id=22509

Anbefalte artikler