Legeforeningen i mediene

Artikkel

Sykehusreformen ble konsulentfest

Private konsulenter ble de store vinnerne da politikere fra Frp, Høyre og Ap vedtok den forrige sykehusreformen. Helse- og omsorgsdepartementet og de nyopprettede regionale helseforetakene brukte til sammen 250 millioner kroner på konsulenter i 2002 for å få på plass dagens organisering. Legene og sykepleierne tør ikke tenke på hva det vil koste om Stortinget nok en gang skal reformere Sykehus-Norge.

– Vi støttet sykehusreformen da den kom og har fulgt den nøye. Den har gitt kortere ventetider og økt aktivitet med behandling av flere. Men det mangler fortsatt mye på målene om tydeligere ansvarsplassering og gode finansieringssystemer. Dessuten etterlyser vi den faglige reformen som skulle være en del av det hele: utvikling av kvalitet og av fagmiljøene, bedre samarbeid med primærhelsetjenesten, sier Legeforeningens president, Torunn Janbu.

(Aftenposten 20.8. 2008)

Mener legens makt er minkende

– Jeg vil hevde at legens makt i dag er minkende, sier Ketil Arne Espnes, overlege ved farmakologisk avdeling ved St. Olavs hospital. Han har engasjert seg i Legeforeningens arbeid med etikk i faget, og har undervist flere kull ved medisinstudiet i pasienthåndtering. Espnes mener at stadig flere pasienter tør å spørre om de har fått riktig behandling, mens de før anså legen som en autoritet de ikke stilte spørsmål ved. Espnes mener generelt at leger er over gjennomsnittet gode til å kommunisere, nettopp fordi de daglig er i kontakt med mennesker.

Adresseavisen 21.8. 2008

Legeforeningen støtter samhandlings-Hanssen

Legeforeningen støtter den oppmerksomhet helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) setter på samhandling og kvalitet.

– God samhandling er avgjørende for at pasientene skal få en medisinsk faglig god og omsorgsfull helsetjeneste. Dette opptar Legeforeningen, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

– Legeforeningen er godt fornøyd med at ministeren ikke har fastlåste løsninger på forhånd og at arbeidstakerorganisasjonene skal være med på å finne og utforme løsningene, sier hun

(Trønder-Avisa/NTB 25.8. 2008)

Anbefalte artikler