()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring av kurskravet til spesialiteten anestesiologi

  Endring av kurskravet til spesialiteten anestesiologi

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet bestemt at kurskravet til spesialiteten anestesiologi endres og får slik ordlyd: 248 timer, herunder 210 timer i obligatoriske kurs for sentrale anestesiologiske områder:

  1. Innføringskurs, 2. Regionalanestesi og obstetrisk anestesi, 3. Farmakologi og medisinsk teknikk, 4. Respirasjon/sirkulasjon m/respiratorbehandling, 5. Intensivmedisin, 6. Anestesi ved hjerte-karsykdom og andre spesielle medisinske tilstander, 7. Pediatrisk anestesi og intensivmedisin, 8. Smertebehandling og 9. Akuttmedisin og nevroanestesi.

  De resterende 38 timer må være relevante kurs godkjent av spesialitetskomiteen i anestesiologi. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  Kursprøver.

  Etter de obligatoriske kursene skal det være bestått prøve for å få kursbevis.

  Ikrafttreden fra 1.1.2014. Det vil imidlertid bli gitt anledning til å søke om spesialistgodkjenning i anestesiologi på bakgrunn av «gamle» og «nye» obligatoriske kurs i en overgangsperiode frem til 1.1.2014.

  Endring av kurskrav til spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering

  Endring av kurskrav til spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet bestemt at kurskravet til spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering endres og får slik ordlyd:

  180 timer kurs innenfor minst fem av følgende kurs: 1. Rehabilitering av pasienter med nevromuskulære sykdommer og spinale skader (24 timer), 2. Psykosomatikk (24 timer), 3. Trygdemedisin (24 timer), 4. Arbeidsfysiologi/hjerterehabilitering (12 timer), 5. Biomekanikk/tekniske hjelpemidler/ortopediske hjelpemidler/motorkjøretøy (20 timer), 6. Rehabilitering av pasienter med hodeskade og hjerneslag (24 timer), 7. Muskelskjelett lidelser (30 timer)

  De eventuelle to kurs man ikke gjennomfører, må erstattes med spesifikk tjeneste hvor det er dokumentert at kunnskapene er tilegnet. Ytterligere kurs for å fylle opp totalvolumet kan gjennomføres blant godkjente kurs i spesialiteten. I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  Ikrafttreden fra 1.1. 2013. Det vil imidlertid bli gitt anledning til å søke om spesialistgodkjenning i fysikalsk medisin og rehabilitering på bakgrunn av «gamle» og «nye» obligatoriske kurs i en overgangsperiode frem til 1.1. 2013.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media