Enklere bruk av elektronisk sykmeldingsblankett

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  ELIN-sykmeldingsprosjektet vil bidra til at det blir enklere å bruke elektronisk sykmeldingsblankett

  Arbeids- og velferdsdirektoratet har ønsket å gjøre implementeringen av den nye sykmeldingsblanketten enklere og å bidra til at fagmiljøene settes i stand til å løse faglige og elektroniske utfordringer. Direktoratet ga derfor støtte til et forslag om at midler til NAV i revidert nasjonalbudsjett bl.a. skulle benyttes til et tilskudd til Legeforeningens ELIN-sykmeldingsprosjekt.

  Prosjektet har som målsetting å gjennomføre koordinerte aktiviteter overfor leverandørene av elektronisk pasientjournal for å støtte innføringen av ny sykmeldingsblankett hos sykmeldende behandlere, og derigjennom å bidra til at intensjonene med den nye sykmeldingsblanketten oppfylles (1).

  Direktoratet har stilt til disposisjon midler til Legeforeningen som er prosjektansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Tilskuddet skal dekke alle kostnader. Legeforeningen har søkt om et bidrag på 800 000 kroner for oppstart og gjennomføring av prosjektets første del ut 2008. Tom Christensen, som ledet Legeforeningens ELIN-prosjekt fra 2002 til 2008, vil være prosjektets leder. Christensen har førstehånds kjennskap til ELIN-prosjektmetoden og til aktørene innen elektronisk pasientjournal og elektronisk kommunikasjon i helsevesenet.

  Løsningene ble implementert 1.9. 2008. For å sikre at programvaren skulle tilfredsstille legenes krav til tilgjengelighet og brukervennlighet fikk leverandøren tilbud om å sende sine programvareløsninger til gjennomsyn og kommentarer hos en erfaren allmennlege som en kvalitetskontroll.

  Legeforeningen har nylig utarbeidet et utkast til prosjektdirektiv. I direktivet har man overfor leverandørene av elektronisk pasientjournal også inkludert aktivitetene til manuellterapeuter og kiropraktorer som det er vedtatt også skal kunne benytte seg av dette verktøyet ved utskriving av sykmelding.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media