Minneord

Clare A. Hapnes Om forfatteren
Artikkel

Det var med sjokk og stor sorg vi fikk vite at Molly plutselig og uventet døde av hjerneslag tirsdag 15.4. 2008.

Margaret Leonie Hesla ble født på Cayman Brac, Cayman Islands i Karibia, 13.5. 1944. I 1971 avla hun embetseksamen ved The Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI). Det var en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse. Med hjelp av et stipend ble hun den første med legeutdanning noensinne fra Cayman Brac.

Ved The Royal College of Surgeons traff hun sin ektemann Per Egil Hesla. Etter at de begge hadde avlagt medisinsk embetseksamen der i juni 1971, flyttet de til Norge. De utførte sykehusturnustjeneste ved sykehuset i Odda, deretter ble det distriktsturnus i Trysil. Etter det arbeidet Molly ved flere avdelinger ved Sentralsykehuset i Akershus. Hun ble godkjent spesialist i barnesykdommer i 1982. I tillegg til sitt arbeid som spesialist ved barneavdelingen ved sentralsykehuset påtok Molly seg andre oppgaver både innenfor og utenfor sykehuset. Hun var opptatt av mange spesielle områder innen pediatrien, blant annet deltok hun aktivt i oppfølgingen av barn med overvekt. Etter flere år ved sentralsykehuset ble hun norsk delegat til WHOs Global Health Council, der hun var en aktiv advokat for barns rettigheter. Hun brukte mye tid og krefter på å fremme «equity in global child healthcare» og WHOs plan for et globalt barnehelsenettverk. Hun var i fullt arbeid med dette da hun døde.

I tillegg til sine faglige interesser var Molly engasjert i og opptatt av mye annet. Hun var – både figurlig og bokstavelig – en meget fargerik person som deltok ivrig i familiens og vennenes sosiale aktiviteter. Molly var en meget spesiell person som alltid var villig til å gi hjelp og gode råd. For dette var hun kjent i hele lokalsamfunnet. For meg var hun en meget nær og kjær venn.

Molly etterlater seg ektemannen Per Egil og barna Asle, Margit, Eirik og Sebjørg (alle ferdigutdannede leger) med ektefeller – og seks barnebarn. Det er et stort savn hos alle som kjente henne, men tankene går nå først og fremst til hennes nærmeste familie som har mistet en helt spesiell hustru, mor, bestemor og svigermor.

Anbefalte artikler