()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har på oppdrag fra Helsedirektoratet revidert veileder om antibiotika i allmennpraksis.

  Dette har vært et vellykket valg som gjør at veilederen i enda større grad er forankret i allmennmedisinens eget fagmiljø på området, mener Legeforeningen som anbefaler at antibiotikaveilederen integreres med Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som brukes av norske allmennleger. Det er allerede vedtatt at en elektronisk versjon av veilederen skal utgis på CD-rom.

  En elektronisk versjon vil gjøre en løpende oppdatering lettere, slik at man slipper å vente nesten ti år mellom hver revisjon. Til det skjer endringene i resistensmønster dessverre for raskt, mener Legeforeningen.

  Foreningen skriver i en høringsuttalelse til veilederen at brukerne av veilederen vil være interessert i raskt å kunne finne svar på hva som er anbefalt behandling ved en gitt tilstand. Foreningen anbefaler derfor at tekstformatet bør være som i en håndbok, og at teksten bare bør innholde det aller mest nødvendige av forklaringer rundt tilstandene.

  Den reviderte veilederen har fått et tillegg fra den forrige versjonen med tematisk behandling av antibiotikabehandling i sykehjem og hos gravide samt behandling av MRSA. Dette er nyttige og gode tilføyelser, mener Legeforeningen.

  Les Legeforeningens høringssvar med utfyllende kommentarer til det faglige innholdet på: www.legeforeningen.no/?id=145460

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media