Artikkel

Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakene (RHF) og Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), utarbeidet utkast til nye nasjonale veiledere for rettighetstildeling og fristsetting innenfor 30 fagområder i samarbeidsprosjektet «Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten». Legeforeningen har avgitt kommentarer til områder som strekker seg fra fordøyelsessykdommer til øyesykdommer. Det antas at de ferdige prioriteringsveilederne blir utgitt som nasjonale veiledere fra Helsedirektoratet. Etter planen skal de iverksettes senhøstes 2008.

– Veilederne er viktige i arbeidet for å gi rett behandling til rett tid, og utvikling av faglige veiledere for bruk av prioriteringsforskriften er et nyttig og verdifullt verktøy som vi tror vil bidra til en mer lik praktisering av tildeling av nødvendig rett til helsehjelp og fastsetting av individuell frist, sier fagdirektør Bjarne Riis Strøm i Legeforeningen.

Bør ha lavere promillegrense til sjøs

Arne Johannesen, styremedlem i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin og medlem i utvalget som arbeider med å utvikle et alkoholpolitisk strateginotat for Legeforeningen, mener at vi trenger lik promillegrense til sjøs som på land. Han har i mange år har arbeidet med alkoholspørsmål i Legeforeningen. – Utviklingen med raske båter og mer trafikk har gjort debatten rundt promillegrensen til sjøs aktuell på ny, sier han. Les mer: www.legeforeningen.no/?id=145996

Sa nei til snus under Norway Cup

Med slagordet «Tobakksfri – også på sidelinja» gikk Helsedirektoratet og Norway Cup i år sammen om å øke oppmerksomheten mot snusing i fotballmiljøet. Trond Eriksen, markedssjef i Norway Cup, mener arrangementet er en ideell arena for å øke bevisstheten rundt snusing. Hege Wang, fungerende direktør i avdeling tobakk i Helsedirektoratet, sier at det trengs mer forskning på dette med snus og idrett, og at direktoratet gjerne vil utfordre idrettsmiljøet til å se på dette.

EU innførte forbud mot salg av snus i EU/EØS-området allerede i 1992, men Norge og Sverige har fått fritak for denne regelen.

Les mer: www.shdir.no/tobakk/fagnytt/nei_til_snus_p__ekebergsletta_217854

Feil i Normaltariffen

Det har sneket seg inn en feil i teksten til Normaltariffen. Riktig beløp for refusjonsandel takst 11DK for sykebesøk skal være 60,- og ikke 51,- som det står i det utsendte materiellet og på nettet.

Taksten gjelder tillegg i refusjon for allmennleger som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene de siste fem år. Taksten er rettet i dataleverandørenes programvare.

Anbefalte artikler