Legeforeningen i mediene

Artikkel

Psykisk syke pasienter bør først til fastlegen

Torunn Janbu, Jan Emil Kristoffersen og Gisle Roksund mener at psykisk syke først bør til fastlegen. – Fastlegen er den som har informasjon om tidligere sykdommer, ser helheten i helsesituasjonen og sitter med informasjon fra tidligere behandlere, skriver Legeforeningens president, leder for Allmennlegeforeningen og leger for Norsk forening for allmennmedisin i en kronikk. De påpeker at fastleger er lavterskeltilbudet for personer med psykiske plager, og at det sikrer at pasienten får vurdert hele sin helsesituasjon raskt.

(Nordlys 23.7. 2008)

Kamp for «papirløses» rett til legebehandling

En ulovlig innvandrer skal ha rett til legebehandling, mener den europeiske legeforeningen. Leger over hele Europa skal nå gjøre en ekstra innsats for å skaffe papirløse innvandrere helsetjenester de har rett til. Torunn Janbu, har ledet den europeiske legeforeningens (CPME) arbeid med muligheter for helsetjenester for papirløse innvandrere i Europa. Hun er leder av CPMEs komité for etiske spørsmål, der nettopp helsetjenester til innvandrere har vært et kontroversielt tema.

(Aftenposten 10.7. 2008)

Nytt sykmeldingsskjema skaper bekymring

En ny sykmeldingsblankett skal bedre kommunikasjonen mellom lege og arbeidsgiver. Marte Walstad, sentralstyremedlem i Legeforeningen og fastlege hilser det nye skjemaet velkommen, mens Leif T. Aanesen i Datatilsynet ser flere farer.

(Adresseavisen 21.7. 2008)

Anbefalte artikler