KUNNGJØRINGER

Artikkel

Endring av spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet bestemt at spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer punkt 2 endres og får følgende ordlyd: «1/2 års tjeneste ved indremedisinsk avdeling eller ved revmatologisk avdeling med sengepost. Inntil 1/2 års tjeneste kan erstattes av forskningstjeneste.»

Endringene i reglenes punkt 2 trer i kraft umiddelbart.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at Helse Førde HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil to års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i indremedisin for tjeneste ved Lærdal sjukehus.

Vedtaket gjelder fra 3.6. 2008

Årsmøte

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) avholder årsmøte tirsdag 26.8. 2008 kl 16 – 18 på Gardermoen Radisson SAS Airport Hotel. Styret og landsrådet innkalles til årsmøtet som er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet starter med lunsj kl 1230, og det faglige programmet starter kl 1330. Vegard Vige fra KS holder innledning om kommuneoverlegefunksjonen, og Jan Fuglesang og Ernst Horgen, LSAs leder, orienterer om forhandlingene i staten og lokale forhandlinger og om forhandlingens i KS/Oslo og lokale forhandlinger.

Alle er hjertelig velkommen. Påmelding sendes ragni.skille.berger@legeforeningen.no

Anbefalte artikler