Bedre i sykehjem

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Flere av gruppene som deltar i gjennombruddsprosjekt sykehjem, har allerede oppnådd synlige forbedringer.

Formålet med prosjektet er å skape endring gjennom bruk av gjennombruddsmodellen. Dette er en systematisk fremgangsmåte og en verktøykasse for forbedringsarbeid som forener læring og forbedring på individ- og organisasjonsnivå og som anvender system- og prosessforståelse for bedre praksis.

Deltakerne i gjennombruddsprosjektet møttes 10. og 11. juni i Tønsberg til den andre av tre fellessamlinger (1).

Prosjektdeltakere fra 23 sykehjem fra hele landet presenterte foreløpige resultater fra sine lokale, selvvalgte forbedringsprosjekter på postere og for hverandre i smågrupper. Gruppene er kommet godt i gang, og flere kunne med data fra målinger vise at de allerede har oppnådd synlige forbedringer.

Flere av prosjektene har fått mye oppmerksomhet lokalt og har vært gjenstand for omfattende omtale i lokalpressen. Blant disse finner vi bl.a. Tjæråhagen bofellesskap i Rana kommune som har som mål å oppnå 100 % tilfredshet og 100 % gjennomført prosedyre når det gjelder samarbeid med pårørende. Vågåheimen i Oppland har som mål å bli 30 % bedre på omsorg ved livets slutt, og sjukeheimen i Sogndal skal undersøke om pasientene kan slutte å ta enkelte av de medikamentene de nå tar. I Tromsø har ansatte ved Kroken sykehjem som er et undervisningssykehjem, også valgt temaet medikamentbruk hos eldre. De undersøker om legemiddelbruken på en bestemt sykehjemsavdeling kan kuttes med 30 % uten at det går ut over pasientenes helse og velbefinnende?

På samlingen i Tønsberg var det veiledning i grupper. Veilederne var med på å vurdere prosessen videre og de så på mulige endringer i mål og tiltak.

Samlingen inneholdt også faglig påfyll i form av forelesninger, bl.a. om smertelindring og brukermedvirkning.

Den siste fellessamlingen er i Kristiansand 18. – 19. november.

Anbefalte artikler