Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hjertelege Leik Woie hedret med gull av kongen

  Hjertelege Leik Woie hedret med gull av kongen

  Leik Woie (f. 1938), tidligere avdelingsoverlege ved hjerteavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus har mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull.

  Woie fikk medaljen for livslang innsats for hjertemedisin og omfattende forskning innen faget.

  Han har bidratt til utvikling innen hjertemedisin både i Rogaland og på nasjonalt nivå og er blant annet initiativtaker til Hjertebroen og Hjertelaget.

  Kongens fortjenstmedalje i gull til Olav Espegren

  Kongens fortjenstmedalje i gull til Olav Espegren

  Olav Espegren (f. 1942), sjefoverlege/seksjonsoverlege ved Sørlandet sykehus Kristiansand, har mottatt Kongens fortjenstmedalje i gull.

  Espegren har fått denne utmerkelsen for sitt pionerarbeid i etablering og utvikling av behandlingstilbud for psykisk helse og rusavhengighetsbehandling både i inn- og utland.

  Han har vært en frontfigur når det gjelder å bygge opp et behandlingstilbud for voksne rusmisbrukere med AD/HD på A-klinikken ved Sørlandet sykehus.

  Espegren har også deltatt i flere forskningsprosjekter i forbindelse med behandling med sentralstimulerende legemidler for pasienter med AD/HD. Hans arbeid har vist svært gode resultater, og prosjektene har vært banebrytende, ifølge begrunnelsen for tildelingen.

  Ny styreleder ved Sørlandet sykehus

  Ny styreleder ved Sørlandet sykehus

  Peder Kr. Olsen (f. 1950) ble fra mars 2008 styreleder i Sørlandet sykehus.

  Olsen er godkjent spesialist i psykiatri og har virket både i klinisk arbeid og som direktør ved Sanderud sykehus (nå en del av Sykehuset Innlandet).

  Han har vært assisterende fylkeshelsesjef i Hedmark, direktør ved Sentralsykehuset i Hedmark og ble viseadministrerende direktør i Helse Øst i mai 2003. Han er nå konserndirektør i Helse Sør-Øst RHF.

  Olsen har også vært styreleder ved Sunnaas sykehus fra 2004, er styreleder i Sykehuset Innlandet fra februar 2004 og ved Akershus universitetssykehus fra januar 2004, skriver Sørlandet sykehus på sine nettsider www.sshf.no.

  Orkidéprisen til Britt-Ingjerd Nesheim

  Orkidéprisen til Britt-Ingjerd Nesheim

  Britt-Ingjerd Nesheim (f. 1942) er tildelt Orkidéprisen for sin innsats for Leger i vitenskapelige stillinger.

  Nesheim er professor i gynekologi og obstetrikk, og er studiedekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og professor ved Kvinnesenteret ved Ullevål universitetssykehus. Nesheim har vært medlem av en rekke komiteer og utvalg, blant annet områdestyret for Medisin og helse i Forskningsrådet.

  Foreningen for Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) tildelte henne prisen som en påskjønnelse for fremragende innsats for å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge. Utdelingen skjedde i forbindelse med foreningens årsmøte.

  Nye medlemmer i råd for fødselsomsorg

  Nye medlemmer i råd for fødselsomsorg

  Både brukere og innvandere er for første gang representert i Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Helse- og omsorgsministeren har nå utnevnt 12 medlemmer til rådet.

  Brukerne er representert ved Ingeborg Altern Vedal fra organisasjonen Liv laga i Oslo og Hanne Julie Nygård Berg fra Ung Sanitet i Brønnøysund, valgt som representanter for gravide og fødende i byene og distriktene. Alka Kaur Chawla fra Oslo representerer innvandrerne i rådet.

  Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen. I meldingen vil dagens grenser for hvor mange fødsler som skal finne sted ved kvinneklinikker, fødeavdinger og fødestuer bli vurdert.

  Nasjonalt råd for fødselsomsorgen vil sammen med Helsedirektoratet være faglig rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen.

  Rådet har en funksjonstid på to år, og består av 12 medlemmer, hvorav fem er leger: Tore Henriksen (f. 1949) fra Rikshospitalet (leder), Christian Bjelke (f. 1948) fra Helse Nordmøre og Romsdal, Hilde Beate Gudim (f. 1954) fra Skui legekontor, Dag Moster (f. 1959) fra Helse Bergen og Daniel Haga (f. 1948) fra Helse Midt-Norge. De øvrige medlemmene er: Ingeborg Altern Vedal fra Liv laga, Oslo, Hanne Julie Nygård Berg fra Ung Sanitet, Brønnøysund, Alka Kaur Chawla fra Oslo, Ellen Blix fra Helse Finnmark, Lena Henriksen fra Ullevål universitetssykehus, Erik Hillesund fra Mandal kommune, Sigrid Torblå fra St. Olavs Hospital og Astrid Grydeland Ersvik fra Kristiansund.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media