Kjertel til besvær

Lars Magne Eri Om forfatteren
Artikkel

En fornøyd prostata, kobberstikk av Harald Kryvi

Forsidebildet er et tverrsnitt av prostata, realistisk fremstilt av kunstneren Harald Kryvi. Han er professor i zoologisk anatomi ved Universitetet i Bergen og arbeider også som grafiker (www.kryvi.no). Vi ser tydelig at prostata er et utpreget kjertelorgan, med grupper av kjertler og utførselsganger, omgitt av tynne bindevevsdrag. Det dreier seg utvilsomt om en ungdommelig prostata, for det har ikke begynt å dannes hyperplastisk, nodulært vev som utvikler seg fra den såkalte overgangssonen på begge sider av urethra. Slik hyperplastisk vekst er nesten obligatorisk hos eldre menn, og fører til at det opprinnelige kjertelvevet i varierende grad blir komprimert og fortrengt ut til periferien av prostata.

Kryvi har tatt seg den kunstneriske frihet å plassere prostata med dorsalsiden opp, og dette er på hodet i forhold til slik vi er vant til å se prostata på plansjer eller ved bildediagnostikk. På snittet ser vi derfor kollikelen eller verumontanum buke ned fra oversiden, vi får en oppad konkav smilemunn, og ductus ejaculatorius på hver side blir øye.

Prostata kan være sete for prostatitt; en kronisk og plagsom lidelse for mange yngre og middelaldrende menn, men vår smilende prostata har nok gått fri. Prostatahyperplasi kan gi plagsomme symptomer hos mange menn, og prostatakreft er mannens vanligste kreftform, så det er stor risiko for at smilemunnen etter hvert forsvinner. Det finnes knapt noe organ i mannens kropp som gir mer sykdom og bekymring per gram vev enn prostata. Prostatasykdommer er tema for flere artikler i dette nummer av Tidsskriftet (se side 1270, 1275, 1279).

Anbefalte artikler