Røykfri arbeidsplass

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

«Jobb røykfritt» er tema for Verdens tobakksfrie dag 2008 i Norge. Ansatte i alle landets bedrifter oppfordres til å stumpe røyken eller kaste snusen.

Dagen vil bli markert med store og små arrangementer over hele landet, og den oransje gerberaen, som er symbolet på Verdens tobakksfrie dag, vil være synlig. Det skal totalt deles ut 24 000 blomster. I tillegg vil Fylkesmannen dele ut priser til de som har utmerket seg i fylkene. Verdens røykfrie dag som er fastsatt til 31. mai, faller i år på en lørdag. Siden temaet for årets markering i Norge er røykfritt arbeidsliv, har man derfor valgt å markere dagen fredag 30. mai, som er en arbeidsdag. Samtidig markeres startskuddet for en større kampanje som retter seg mot arbeidslivet.

– De siste årenes markeringer har bidratt til økt oppmerksomhet omkring helsegevinstene ved å slutte å røyke, sier Hege Wang, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratets avdeling tobakk. – Politisk vilje til endring og nye holdninger har gjort at inneklimaet på arbeidsplasser, skoler og i det offentlige rom er betydelig bedret, men det gjenstår fortsatt mye, sier hun,

Medlemslandene i Verdens Helseorganisasjon har siden 1988 gått sammen om å markere Verdens tobakksfrie dag 31. mai. Målet er å trekke verdens oppmerksomhet mot røyking og de mange skadevirkningene som følger av tobakksbruk. WHO Europa har i år røykfri ungdom som tema. Les mer: www.euro.who.int/tobaccofree/Projects/20080125_1

Anbefalte artikler