Legeforeningen i mediene

Artikkel

Legeforeningen lar seg ikke presse til ny turnus med ambulering ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). – Vi reiser gjerne ut til andre sykehus, men ikke under tvang, sier Jo-Endre Midtbu, foretakstillitsvalg for legene i UNN, som omfatter sykehusene i Tromsø, Narvik og Harstad, til Nordlys. Midtbu sier at legespesialister ved UNN Tromsø har ambulert i årevis, men at de har reist frivillig fordi de ser at det er viktig og riktig. – Det skal vi fortsette å gjøre, men vi nekter å gå med på at alle skal kunne tvinges til å reise. Reisevirksomhet vil for noen være uforenlig med familiesituasjonen eller andre personlige forhold, derfor skal folk har rett til å si nei, sier Midtbu. Han mener UNN sparer seg til legemangel ved at ledelsen lar 20 % av utdanningsstillingene stå ubesatt.

(Nordlys 3.5.2008)

Raskere utskriving fra sykehusene, flere eldre både i befolkningen og blant legene og mer papirarbeid gjør at Norge trenger 3.500 nye fastleger innen ti år.– Det er mer papirarbeid enn før, det går mye tid til samarbeid og kontakt med andre deler av helsevesenet. Sykehusene skriver ut pasienter fortere enn før, og det betyr merarbeid for fastleger og andre deler av kommunehelsetjenesten, sier leder Jan Emil Kristoffersen i Allmennlegeforeningen.

Ivar Halvorsen, leder i Rogaland legeforening, er skuffet over helseministeren. – Sykehuskrisene i Norge får altfor mye oppmerksomhet. Løsningen på krisene kan ligge på utsiden av sykehusene. Jobben som fastlegene utfører får altfor liten oppmerksomhet. I dag skrives det og snakkes mest om det som ikke fungerer i helsesektoren, sier Halvorsen til Stavanger Aftenblad.

(Stavanger Aftenblad 6.5.2008)

Elektroniske journaler med hundrevis av koder kan føre til feil diagnoser. Avisa Glåmdalen skriver at en kvinne fra Grue fikk diagnosen «psykotisk» i journalen etter å ha vært inne hos fastlegen for plattfot. Årsaken skal ha vært en tastefeil. – Dette er en udramatisk hendelse som beklageligvis skjer i hverdagen. Det bør ikke være sånn, men heldigvis er dette noe som enkelt kan rettes opp mellom pasient og lege, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen. Legeforeningens president, Torunn Janbu understreker at det er veldig viktig at legene sier fra om slike feil til de som utvikler systemene, slik at de kan gjøres enklere.

(Glåmdalen 8.5. 2008)

Anbefalte artikler