Enige med Ylf om turnus

Artikkel

Yngre legers forening (Ylf) hadde flere innvendinger mot Helsedirektoratets forslag om treårig turnustjeneste. Et enstemmig landsråd i Norsk overlegeforening slutter seg nå til innvendingene i Ylfs turnusresolusjon. I resolusjonen til Yngre legers forening vises det blant annet til at dagens turnustjeneste har spesifikke krav til innhold og ferdighetsmål. Foreningen er også opptatt av at løpet frem til autorisasjon blir mye lengre enn i andre land i EU/EØS, og at man kan risikere at familier splittes i flere år når tjenestestedene skal avgjøres med loddtrekning. Ylf går mot at et år av det foreslåtte treårige løpet skal inngå som en del av spesialistutdanningen, fordi den mener at det vil kunne svekke hovedutdanningen i alle spesialiteter, og forlenge utdanningstiden. Også Legeforeningen har uttrykt skepsis til forslaget.

Anbefalte artikler