Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Tidsskriftets beste oversiktsartikkel i 2007

Renate Pettersen, vinner av førsteprisen. Foto Tidsskriftet

Renate Pettersen (f. 1951) ved Ullevål universitetssykehus gikk av med seieren for beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet i 2007. Prisen, som er på 20 000 kroner, ble delt ut nylig under et møte for Tidsskriftets faglige medarbeidere. Pettersens artikkel Inkontinens etter hjerneslag sto på trykk i Tidsskriftet nr. 10/2007 (s. 1383 – 6).

Juryen, som besto av Petter Gjersvik, Marte Walstad og Karen Helene Ørstavik, la i sin vurdering særlig vekt på kildehåndtering, relevans for Tidsskriftets lesere, disposisjon, fremstillingsform og illustrasjonsbruk.

– Artikkelen er en av flere gode oversiktsartikler i temaserien om hjerneslag i Tidsskriftet i fjor og omhandler et vanlig problem blant slagrammede. Artikkelen er meget relevant for både allmennleger, sykehjemsleger og mange sykehusleger. Den er oversiktlig, velskrevet, poengtert og balansert, og bruken av figurer, tabeller, tekstrammer og mellomtitler er eksemplarisk, ifølge juryens begrunnelse.

Det ble også delt ut en 2. og en 3. pris, hver på 5 000 kroner. Håvard Kallestad (f. 1978) og Knut Langsrud (f. 1967) ved St. Olavs Hospital og Bjarne Hansen (f. 1976) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fikk pris for artikkelen Søvndeprivasjon som antidepressiv behandling, publisert i Tidsskriftet nr. 10/2007. Carl Christian Lein Størmer (f. 1982) og Niels Christian Stenklev (f. 1964) fra Universitetet i Tromsø fikk 3. prisen for artikkelen Rockemusikk og hørselsskader i Tidsskriftet nr. 7/2007.

Canizaro-prisen til Kari Schrøder Hansen

Under den årlige konferansen til The American Association for the Surgery of Trauma (AAST) i 2007 i Nevada i USA, fikk Kari Schrøder Hansen (f. 1958) tildelt Canizaro-prisen.

Hansen, som er seksjonsoverlege ved Kirurgisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus, er den første ikke-amerikanske lege som har fått denne prisen.

AAST er den største akademiske organisasjonen innen traumekirurgi i USA, og har om lag 1 000 medlemmer fra 30 land. Organisasjonen har strenge opptakskrav. For å bli medlem må man blant annet bli anbefalt av tre fullverdige medlemmer.

Canizaro-prisen blir delt ut for den beste vitenskapelige artikkelen som er skrevet av et nytt medlem. Hansen fikk prisen for foredraget Team training for damage control surgery som vil bli publisert i tidsskriftet The Journal of Trauma i april i år. Arbeidet tar for seg en ny måte å organisere teamtrening på i akuttkirurgien. Hele operasjonsteamet blir trent, ikke bare kirurgene.

Pris for beste foredrag

Kim Mortensen (f. 1968) som er assistentlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge fikk pris for beste foredrag for innhold og fremføring i sin sesjon under verdenskongressen International Hepato Pancreatic Biliary Association (IHPBA) i Mumbai i India.

Foredragets norske tittel var Økt shear-stress i leversinusoidene er ikke tilstrekkelig stimulus i seg selv til å indusere levervekst. Det var basert på en studie der man skulle undersøke den umiddelbare og langvarige effekten av selektiv regional portal hyperperfusjon.

Meltzer-prisen

Ole Didrik Lærum (f. 1940) fikk tildelt Meltzer-prisen for fremragende forskningsformidling i 2007. Professoren i patologi fikk prisen for sine mange tiår med forskningsformidling i både dagspresse, tv og radio, foredrag og bokform. Prisen som var på 100 000 kroner, ble delt ut under den årlige Meltzer-middagen i mars i år.

Lærum har allsidige historiske, kulturelle og litterære interesser, noe som gjenspeiler seg i et stort forfatterskap innen populærvitenskap, medisinske og kulturhistoriske emner. Gjennom dette har han knyttet bånd mellom medisinsk basalforskning og samfunnet generelt og vært en nyskaper innen forskningsformidling i Norge.

Meltzer-prisen for yngre forskere 2007 gikk til Tom Eichele (f. 1975), postdoktor ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, for fremragende forskning tidlig i forskningskarrieren. Eichele fikk prisen for sitt arbeid om hvordan hjernen bearbeider sensorisk informasjon. Han er en del av forskergruppen i kognitiv nevrovitenskap (fMRI-gruppen) ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Meltzerfondet deler ut forskningspriser, midler til forskningsprosjekter og reisestipend for forskere. Fondet deler også ut stipend til studenter. Utdeling skjer hvert år på Lauritz Meltzers fødselsdag 8. mars.

Norsk selskap for endokrinologis vintermøte 2008

Under Norsk selskap for endokrinologis årlige vintermøte for 2008 på Solstrand ble det delt ut flere priser og stipender. Hovedtemaet for årets konferanse var kalsium og beinsykdommer.

Cathrine M. Lofthus (f. 1970) ved Aker universitetssykehus fikk pris for beste presentasjon i bruk av østradiol og forekomst av osteoporotiske brudd. Lofthus som er stipendiat ved Universitetet i Oslo, arbeider i osteoporosegruppen ledet av Jan Falch.

Johan B. Svartberg (f. 1960) ved Endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge fikk tildelt reisestipendet for 2008. Stipendet på kroner 100 000 ble tildelt Svartberg for et forskningsopphold ved University of California, San Diego der han skal arbeide med prosjektet Endogene testosteronnivåer og venøs tromboembolisme hos menn sammen med professor Barret-Connor. Svartberg har de siste årene publisert en rekke studier om sammenhengen mellom endogene testosteronnivåer hos menn og risikofaktor for blant annet hjerte- og karsykdom basert på Tromsø-undersøkelsene.

Eystein S. Husebye (f. 1961) ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus fikk tildelt Nils Normans minnegave til støtte for norsk endokrinologisk forskning. Minnegaven på 100 000 kroner skal benyttes til utviklingen av humaniserte musemodeller for autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 i samband med forskningsopphold ved Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School. Husebye som leder registeret for organspesifikke autoimmune sykdommer ved Haukeland Universitetssjukehus (www.helse-bergen.no/avd/roas), arbeider med translasjonell forskning omkring autoimmun binyrebarksvikt og polyendokrine syndromer.

Ny direktør ved Feiringklinikken

I februar i år overtok Leif Næss (f. 1954) ledelsen av Feiringklinikken, kan man lese på nettsidene til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (www.lhl.no).

Den nye direktøren har tidligere vært konsernsjef i Omnia ASA, administrerende direktør i Aleris Helse og har i den siste tiden vært aktiv i sykehusprosjekter i Sudan og Libya for Leger Uten Grenser. Av utdanning er Næss cand.med. 1983 og har spesialistkompetanse i kirurgi fra 1995. Han har også mastergrad innen ledelse fra BI og har i tillegg studert sosiologi og psykologi.

Nye ledere ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Seks leger, tre sykepleiere og en bioingeniør er plukket ut til å lede de ti klinikkene som skal erstatte dagens 64 avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge. De seks legene er:

  1. Hebe D. Kvernmo (f. 1961) skal lede Klinikk for nevrologi og ortopedi. Hun er dr.med. og spesialist i ortopedi og seksjonsoverlege ved Avdeling for hånd- og mikrokirurgi ved Ullevål universitetssykehus.

  2. Per Meinich (f. 1962) skal lede Akutt og prehospital klinikk. Han er spesialist i anestesi, tidligere leder av Yngre legers forening (Ylf) og overlege ved Anestesiavdelingen ved Ullevål universitetssykehus.

  3. Einar Bugge (f. 1963) skal lede Hjerte- og lungeklinikken. Han er dr.med. og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og i dag sjef for kliniske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  4. Markus Rumpsfeld (f. 1960) skal lede Medisinsk klinikk. Han er spesialist i indremedisin og nyremedisin, avdelingsleder ved Nyremedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  5. Magnus P. Hald (f. 1953) skal lede Klinikk for allmennpsykiatri og distriktspsykiatriske senter (DPS). Han er spesialist i psykiatri, overlege og leder for Psykiatrisk senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  6. Arthur Revhaug (f. 1950) skal lede Klinikk for kirurgi og kreft. Han er professor i kirurgi, avdelingsleder for mage-/tarmkirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Anbefalte artikler