Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Dagfinn Dyrbekk 14.4. 1946 – 28.1. 2008

Eckart Fuchs 24.9. 1955 – 2.11. 2007

Petter Borch Giæver 1.8. 1914 – 8.12. 2007

Esther Bryn Gleditsch 28.12. 1920 – 31.12. 2007

Nils Petter Hagen 3.6. 1936 – 14.11. 2007

Hans Kristian Hilberg 7.11. 1915 – 18.12. 2007

Hans Johan Holst 10.11. 1925 – 27.12. 2007

Geir Livard Hustavnes 21.3. 1954 – 23.12. 2007

Stein Egil Høyer 30.12. 1934 – 24.10. 2007

Katrine Johansen 21.11. 1977 – 18.11. 2007

Agnar Jørgensen 28.12. 1921 – 26.12. 2007

Arthur Knardahl 8.8. 1918 – 10.1. 2008

Berit Koppang 17.2. 1925 – 3.11. 2007

Knut Lande 12.4. 1946 – 18.1. 2008

Paul Leren 3.5. 1921 – 14.1. 2008

Kjell Oddvar Levorstad 13.10. 1930 – 20.1. 2008

Gunnar Nordby 10.4. 1924 – 28.12. 2007

Svein Thunold 3.6. 1933 – 15.12. 2007

Tore Torjussen 5.2. 1942 – 7.1. 2008

Jan Cortsen Ulstrup 19.9. 1921 – 15.12. 2007

Einar Wolf-Sørensen 27.6. 1926 – 29.12. 2007

Anbefalte artikler