Artikkel

Stor pågang til de nye BUP-dagene

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening har slått sammen sine årlige begivenheter og arrangerer for første gang BUP-dagene i Stavanger 23. – 25. april. I arrangementet inngår foreningens årsmøte, seminarer, plenumsforelesninger, fagpolitiske drøftinger og det årlige etterutdanningskurset.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=137303

Ikke enighet om særbestemmelser

Oslo kommune og Legeforeningen kom før påske ikke til enighet i forhandlingene om særbestemmelser. Kommunen avviste alle krav med økonomi og henviste disse til hovedtariffavtaleforhandlingene.

Legeforeningen la i forhandlingene blant annet vekt på å styrke muligheten for rekruttering av leger til sykehjem og ønsket en oversiktlig ordning for beredskap for smittevern. Det er også lagt inn krav for turnusleger. Oslo kommune har tidligere avvist å forhandle særbestemmelsen for legene.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=137353

Nytt kurs i trygdemedisin

Et nytt nettbasert kurs der ytelser etter folketrygdloven er tema, skal hjelpe legen i møte med pasienter. Mange leger må daglig forholde seg til Norges viktigste velferdslov, folketrygdloven. Regelverket er omfattende og det er rom for skjønn. Pasientene og NAV har ofte ulike forventninger til legen.

Kurset, som er utarbeidet av Grete Damberg, NAV, Anne Haugen, Rikshospitalet og Georg Espolin Johnson, Trygderetten, gir en innføring i regelverket med hovedvekt på de ytelser og bestemmelser som enhver lege i samhandling med NAV bør kjenne til.

Kurset er likevel spesielt rettet mot allmennpraktiserende leger. En praktisk tilnærming ligger til grunn for kurset, med pasienthistorier som utgangspunkt for diskusjoner om tokning av regelverket. Slik blir bestemmelsene knyttet direkte mot situasjoner mange leger vil kjenne seg igjen i.

Kurset ble lansert 28.3. 2008. Det er tilgjengelig på http://lupin.legeforeningen.no. Det er søkt godkjent som poenggivende.

Kritisk til forslag om henvisningsrett

Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen er sterkt kritisk til et forslag om at optikere skal få direkte henvisningsrett til øyelege. – Forslaget er ikke basert på kunnskap om hva som er medisinsk nyttig. Det mangler trolig faglig begrunnelse, og jeg regner med at det ikke vil bli gjennomført, sier han. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=137275

Anbefalte artikler