Legeforeningen i mediene

Artikkel

Legeforeningen avviser at tillitsvalgte leger skremmer for å bevare egne posisjoner og spesialiteter. – Det er viktig å si ifra, og at befolkningen også får informasjon fra ansatte ved sykehusene, sier Torunn Janbu til Aftensposten 28. mars i en kommentar til at styreleder Johan Petter Barlindhaug ved Universitetssykehuset i Nord-Norge tidligere samme uke anklaget leger ved Rikshospitalet, Aker og Ullevål universitetssykehus for å drive skremselspropaganda dersom de foreslåtte sykehusendringene i Oslo-området gjennomføres. Hun forstår imidlertid at sykehusledere i andre deler av landet synes det kan blir for mye oppmerksomhet rundt det som skjer i Oslo.

(Aftenposten 28.3. 2008)

President i Legeforeningen, Torunn Janbu, portretteres i Dagens Næringsliv 15. mars. Janbu uttrykker bekymring for presset som legges på helsearbeiderne. – Det er ikke det at vi har vanskeligheter med å forholde oss til rammebetingelser. Problemet oppstår idet budsjettbalansen og ikke kvaliteten på behandlingen, utgjør målestokken på om vi har et godt helsetilbud, sier hun. – Helsereformen i 2002 skulle gi forutsigbare rammer og mulighet for langsiktig finansiering. Det har ikke politikerne fått på plass, og nå krever de at sykehusene skal rtte opp i store underskudd med kortsiktige innsparinger og uten skikkelige konsekvensutredninger, sier hun.

(Dagens Næringsliv 15.3)

Marte Walstad, fastlege og medlem av sentralstyret i Legeforeningen, talte flertallet midt imot da Sylvia Brustads rådgivere ga grønt lys for kreftvaksinering av skolejenter. – Jeg er fastlege og jeg er mor. Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ha vaksinert min egen datter i dag, ville jeg ha sagt nei, sier hun til VG. Walstad var ett av tre medlemmer som stemte imot da Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i går vedtok å anbefale skolevaksinering mot livmorhalskreft. Flertallsvedtaket legger veien åpen for å vaksinere alle 12 år gamle jenter.

(VG 27.3. 2008)

Anbefalte artikler