I neste nummer:

Artikkel
  • Møter med legemiddelkonsulent

  • Hepatitt C

  • Sykelig overvekt

  • Barn født med usikkert kjønn

  • Smerter hos eldre

  • Feilbruk av legemidler

Anbefalte artikler