Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  St. Olavsmedaljen til Knut Beine Lykken

  St. Olavsmedaljen til Knut Beine Lykken

  Knut Beine Lykken (f. 1935), som har vært barnelege i Arvika i Sverige i snart 40 år, er tildelt St. Olavsmedaljen. Han fikk medaljen for fremme av norsk kultur, natur og reiseliv på ulike måter i Sverige.

  St. Olavsmedaljen ble stiftet av Kong Haakon VII i 1939. Den deles ut «til belønning av fortjenester ved utbredelse av kjennskap til Norge og fremme av forbindelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlandet».

  Monrad-Krohns pris for 2007

  Monrad-Krohns pris for 2007

  Vidar Gundersen (f. 1962) er tildelt Monrad-Krohns pris for fremragende nevrologisk arbeid. Prisen som er på 50 000 kroner deles ut av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Prisen ble delt ut i november på Nevrodagene 2007, der Gundersen holdt sin prisforelesning «Aminosyrer som signaloverførere ved sentralnervøse synapser».

  Gundersen og medarbeidere har mellom annet funnet at nevrotransmitteraminosyren glutamat frisettes fra astrocytter på liknende måte som fra nerveender og at dette kan virke forsterkende på signaloverføringen ved eksitatoriske synapser i hjernen (Nat Neurosci 2004; 7: 613 – 20, Nat Neurosci 2007; 10: 331 – 9.) (Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1619).

  Prisen ble opprettet i 1933 av Georg Herman Monrad-Krohn (1884 – 1964) som var professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo 1922 – 54.

  Pris for beste vitenskapelige bidrag

  Pris for beste vitenskapelige bidrag

  Et fellesprosjekt fra Institutt for laboratoriemedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og St. Olavs Hospital har fått førsteprisen for beste vitenskapelige bidrag ved kongressen European Bone and Joint Infection Society.

  Prosjektet handler om å bruke nye molekylærgenetiske teknikker for diagnostikk av infeksjoner knyttet til innsatte hofteproteser. Prosjektdeltakere er Kåre Bergh (f. 1950), Anne Nor, Geir Bjerkan (f. 1970) og Eivind Witsø (f. 1951), opplyses det på NTNUs nettside www.universitetsavisa.no.

  Legat til kreftforsker

  Legat til kreftforsker

  Anne Simonsen (f. 1967) ved Biokjemisk avdeling, Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet er tildelt Dr. Ragnar Mørks Legat for 2007. Legatet er på 200 000 kroner og går til en kreftforsker som «kan forventes å oppnå gode resultater innen kreftforskningen i fremtiden», skriver På hospitalet.

  Simonsen har i flere år arbeidet med hvordan enzymet PI-3-kinase regulerer intracellulær transport, og hun er nå prosjektleder for «Autophagy in health and disease». Hensikten med prosjektet er å avklare hvordan autofagi reguleres og hvordan feilregulering kan føre til sykdommer som kreft og nevrodegenerative lidelser.

  Innvandrer med suksess

  Innvandrer med suksess

  Chandra Sekhar Devulapalli (f. 1963), barnelege ved Ringerike sykehus, er kåret til en av landets ti mest suksessfulle innvandrere i norsk arbeidsliv. Juryen var utnevnt av Leadership Women, og det var 56 kandidater.

  Devulapalli kom til Norge som nyutdannet lege i 1988. Han ble spesialist i barnesykdommer i 1998 og har jobbet ved flere barneavdelinger i Norge. Han kom til Ringerike sykehus i 2006, og her har han fortsatt med sin forskning. Den 44 år gamle inderen har vunnet flere priser for sitt forskningsarbeid rettet mot astma hos barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media