Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Knut Erik Andersen

8.6. 1944 – 6.10. 2007

Torgerd G. Bjordal

15.12. 1920 – 17.8. 2007

Normann Birk Drangsholt

13.6. 1917 – 17.9. 2007

Kristian Harnæs

13.2. 1917 – 3.9. 2007

Dorthe Moe

4.7. 1938 – 12.9. 2007

Ejvor Oberger

2.8. 1933 – 23.9. 2007

Per Kristian Olsen

26.2. 1959 – 15.10. 2007

Sverre Odvin Osnes

23.2. 1914 – 21.10. 2007

Peter Bernhard Runde

28.12. 1927 – 16.11. 2007

Erling Skaldehaug

13.6. 1927 – 17.9. 2007

Nils Sponheim

1.5. 1918 – 5.11. 2007

Andreas Sundfør

10.10.1940 – 15.9.2007

Tord Teige

9.1. 1939 – 26.10. 2007

Kåre Håvard Torp

15.8. 1914 – 22.10. 2007

Else M.H. Vislie

16.1. 1912 – 18.10. 2007

Arne Weber-Laumann

23.9. 1926 – 2.8. 2007

Anbefalte artikler