Legeforeningens landsstyremøte 2008

Kristin Hekne Thoresen Om forfatteren
Artikkel

Årets landsstyremøte vil finne sted på Soria Moria Hotell og konferansesenter i Oslo, fra 20. – 22. mai. Husk å melde deg på innen 10. mars.

Vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet følger påmeldingsskjema til landsstyremøtet.

Alle medlemmer er velkomne

Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen, men medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

Kortfattet programoversikt

Landsstyremøtet åpnes av presidenten tirsdag 20. mai kl 1030. (Vi gjør oppmerksom på at programmet for åpningen er endret i forhold til tidligere år). Etter konstituering åpner den helsepolitiske debatten kl 1100. Debatten avsluttes kl 1500, deretter følger behandling av landsstyresaker. Tirsdag kveld er Akershus legeforening vertskap for et sosialt arrangement. Festmiddag avholdes på Soria Moria onsdag 21. mai kl 1930. Landsmøtet avsluttes torsdag 22. mai kl 1600.

Akershus legeforening inviterer

Akershus legeforening har kommet med et tilbud til kveldsarrangement tirsdag 20. mai. Deltakere blir transportert med buss til et hyggelig sted som er rikt på historie, med guiding, god mat og dans. For deltakere som ikke bor på Soria Moria er prisen kr 700. For andre deltakere som bor på Soria Moria og som ikke får dekket oppholdet av Legeforeningen, er prisen kr 600. Påmelding til arrangementet er bindende. Ved påmelding etter landsstyremøtets påmeldingsfrist 10. mars kan det ikke garanteres at det er ledig plass.

Innkvartering

Innkvartering vil finne sted på Soria Moria og Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell. Sekretariatet foretar fordeling av deltakerne på de ulike bosteder. Overnatting på Soria Moria vil bli forbeholdt landsstyremøtets delegater, gjester m.v. Tildelt bosted vil bli meddelt den enkelte deltaker forut for møtet. Ved påmelding bes deltakerne markere om de ønsker at arrangøren skal reservere hotell.

Deltakerne spiser frokost på overnattingshotellet. De som ikke ønsker å delta på Akershus legeforenings arrangement må gi beskjed til sekretariatet dersom det ønskes middag på Soria Moria. Alle lunsjer samt festmiddag onsdag 21. mai spises på Soria Moria.

Priser for overnatting og måltider

For de som bor på Voksenåsen er prisen for rom/frokost i enkeltrom kr 800 per person per natt. Dagpakke på Soria Moria koster kr 310 og kveldsarrangement med bespisning tirsdag 20. mai kr 700. Festmiddag onsdag 21. mai koster kr 975.

Saksdokumenter

Saksdokumenter vil bli tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

Påmelding

Landsstyrets representanter, valgkomité, sentralstyrets varamedlemmer, medlemmer av desisorutvalget samt leder av styret i Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, får tilsendt egen innkalling med personlig påmeldingsskjema, og skal derfor ikke benytte vedlagte skjema.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, må fylle ut påmeldingsskjemaet som er vedlagt dette nummer av Tidsskriftet. Skjemaet finnes også på internett (www.legeforeningen.no/landsstyremote).

Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter i forkant av landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningenes egne møter, også må meldes til arrangørene av disse møtene.

Påmeldingsfrist

Påmeldinger må være sekretariatet i hende senest mandag 10. mars. Ved senere påmelding kan man ikke regne med at arrangør kan skaffe overnatting, og heller ikke plass på arrangementet 20. mai.

Anbefalte artikler