Legeforeningen i mediene

Artikkel

– Arbeidsmengden er blitt så stor at flere kvinnelige leger kvier seg mot å jobbe som fastleger. Det sier Tone Dorthe Sletten, styremedlem i Allmennlegeforeningen og fastlege i Trondheim til Trønder-Avisa. Hun mener det blir en stor utfordring å få rekruttert flere kvinner til å bli allmennleger. – Etter at fastlegeordningen ble innført i 2001 har arbeidstiden økt, og legene må jobbe mer med hver pasient på listen, sier hun og mener at fastlegene må kutte i pasientlistene for å redusere arbeidsmengden. Ifølge en undersøkelse som er gjort blant allmennlegene, jobber hver enkelt lege i gjennomsnitt 49 timer i uken. – Pasientene vil gjerne ha kvinnelige leger, derfor er det viktig å få dem inn i allmennmedisinen, sier Sletten. Hun forteller at de i Trondheim har utvidet med flere legehjemler hvert år, og at de kvinnelige legene fyller sine lister fortere enn menn.

Trønder-Avisa 21.1. 2007

Pasienter vil ha time når det passer dem, og ringer ned legevakten, skriver Vårt Land. Folk dropper fastlegen og skaper lange køer på legevakten. Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen, sier til avisen at han tror det moderne mennesket forventer forhold som legetjeneste ikke har personell- og økonomiressurser til å gi. – Vi lever i et samfunn der vi er vant med at varer og tjenester er tilgjengelige 24 timer i døgnet, og noen foretrekker legevakten selv om de kunne fått hjelp hos fastlegen, sier han. Mange tror de er sykere enn det som er tilfellet, og ringer derfor til legevakten og krever å få time på dagen, fremfor å vente på time hos fastlegen. Flere av legevaktene som avisen har vært i kontakt med, sier at en mild form for hypokondri, er hovedgrunnen til at fastlegen blir droppet.

Vårt Land 16.1. 2008

Kristian Vetlesen, leder i Norsk Arbeidsmedisinsk forening, sier til Dagbladet at han setter pris på at myndighetene ønsker å styrke de arbeidsmedisinske avdelingene ved sykehusene. Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, foreslått en styrking av de medisinske avdelingene med 20 millioner per år, i tillegg til 2,5 millioner per år til Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Dagbladet.no 23.1. 2008

Anbefalte artikler