()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring av kurskravet i spesialiteten medisinsk genetikk

  Endring av kurskravet i spesialiteten medisinsk genetikk

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt at kurskravet i spesialiteten medisinsk genetikk endres og får slik ordlyd: 200 timer, herav 102 timer innenfor følgende obligatoriske kurs:

  Medisinsk statistikk/epidemiologi1: 15 timer

  Kreftgenetikk: 15 timer

  Genetisk teori: 15 timer

  Cytogenetikk: 15 timer

  Kommunikasjonskurs: 15 timer

  Syndromologi: 12 timer

  Molekylærgenetikk: 15 timer

  I tillegg kreves gjennomført kurs i administrasjon og ledelse.

  Endringene trer i kraft fra 1.1. 2012.

  Endringer i kurskravet vedtatt av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling med ikrafttreden 1.1. 2009 gjelder fortsatt.

  Endret operasjonsliste til grenspesialiteten barnekirurgi

  Endret operasjonsliste til grenspesialiteten barnekirurgi

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt at operasjonslisten i barnekirurgi endres.

  Det er anledning til å benytte den endrede operasjonslisten umiddelbart, men den gis ikrafttreden ved søknad om spesialistgodkjenning i barnekirurgi først fra 1.1. 2011.

  Årsmøte i Norsk overlegeforening

  Årsmøte i Norsk overlegeforening

  Norsk overlegeforening avholder sitt årsmøte/landsrådsmøte torsdag 24.4. 2008, kl 1500, på Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo.

  Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 15.3. 2008 til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

  LUPA-utvalget er nedlagt

  LUPA-utvalget er nedlagt

  Sentralstyret har valgt å legge ned Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA) fra 31.12. 2007. Legeforeningens fremtidige engasjement og arbeid innenfor fagfeltet akuttmedisin vil bli ivaretatt av aktuelle arbeidsgrupper/prosjekter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media