KUNNGJØRING

Artikkel

Endring av kurskravet i spesialiteten medisinsk genetikk

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt at kurskravet i spesialiteten medisinsk genetikk endres og får slik ordlyd: 200 timer, herav 102 timer innenfor følgende obligatoriske kurs:

Medisinsk statistikk/epidemiologi1: 15 timer

Kreftgenetikk: 15 timer

Genetisk teori: 15 timer

Cytogenetikk: 15 timer

Kommunikasjonskurs: 15 timer

Syndromologi: 12 timer

Molekylærgenetikk: 15 timer

I tillegg kreves gjennomført kurs i administrasjon og ledelse.

Endringene trer i kraft fra 1.1. 2012.

Endringer i kurskravet vedtatt av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling med ikrafttreden 1.1. 2009 gjelder fortsatt.

Endret operasjonsliste til grenspesialiteten barnekirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt at operasjonslisten i barnekirurgi endres.

Det er anledning til å benytte den endrede operasjonslisten umiddelbart, men den gis ikrafttreden ved søknad om spesialistgodkjenning i barnekirurgi først fra 1.1. 2011.

Årsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt årsmøte/landsrådsmøte torsdag 24.4. 2008, kl 1500, på Soria Moria Hotell og konferansesenter, Oslo.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 15.3. 2008 til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

LUPA-utvalget er nedlagt

Sentralstyret har valgt å legge ned Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA) fra 31.12. 2007. Legeforeningens fremtidige engasjement og arbeid innenfor fagfeltet akuttmedisin vil bli ivaretatt av aktuelle arbeidsgrupper/prosjekter.

Anbefalte artikler