Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kongens sølv til Oddmund Gravseth

  Kongens sølv til Oddmund Gravseth

  Nylig pensjonerte allmennlege Oddmund Gravseth (f. 1937) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

  Medaljen fikk han for å ha jobbet uavbrutt i 40 år som allmennlege på Raufoss. Gravseth er cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1965 og spesialist i allmennmedisin i 1985. Ved siden av å være allmennlege i Vestre Toten kommune fra høsten 1967 til høsten 2007, med uvurderlig støtte fra sin kone Gerd som var sykepleier på legekontoret, var han også helsestasjonslege i perioden 1968 – 1972.

  Prisen ble overrakt av kommunens ordfører Stein Knutsen under legerådsmøte i november 2007.

  Medinnovas idépris 2007

  Medinnovas idépris 2007

  Medinnovas idépris for 2007 er tildelt Ragnhild A. Lothe (f. 1958) og Terje Ahlquist (f. 1976) ved Avdeling for kreftforebygging, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet. Disse har identifisert nye biomarkører for tykk- og endetarmssvulster som kan bidra til utvikling av en test for å oppdage slike kreftformer på et tidlig stadium.

  Medinnova deler hvert år ut en idépris til den beste ideen med et kommersielt potensial fra ansatte i Helse Sør-Øst.

  De nye markørene, som forskningsgruppen til professor Ragnhild A. Lothe har identifisert, er gener som har en endret kjemisk innpakning i kreftcellene. Siden tarmcellene skiftes ut med jevne mellomrom og arvematerialet skilles ut med avføringen, vil det være mulig å oppdage slike endringer rutinemessig med en test av avføringen. Denne testmetoden er enklere enn eksisterende tester. De identifiserte markørene er vurdert å ha særlig stort potensial for å kunne utvikles videre til en tilgjengelig rutinetest til beste for pasienter og helsevesenet.

  Det er søkt patent på ideen. Idéprisen på 250 000 kroner ble delt ut under et av Rikshospitalets ukentlige stabsmøter i november 2007.

  Pris for titanhofte

  Pris for titanhofte

  Knut Harboe (f. 1974), assistentlege ved Ortopedisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, og professor emeritus Einar Sudmann (f. 1932) har fått DNB Nors innovasjonspris for å ha utviklet en hofteprotese i titan, skriver www.sus.no

  Harboe og Sudmann har jobbet i en årrekke for å utvikle hoften. Hoften blir festet med en ny teknikk som også kan brukes på andre ledd i kroppen. Resultatene fra forsøkene med titanprotesen foreligger tidligst i august 2008. Målet er imidlertid at protesen skal være ferdig utviklet i løpet av et par år.

  I juryens begrunnelse heter det at «årets vinner har tatt tak i en samfunnsutfordring som vil bli stadig større i årene som kommer, og teknologien har et stort utviklingspotensial både nasjonalt og internasjonalt». Juryen har også lagt vekt på at ideen kan gi store samfunnsmessige gevinster.

  Forskerne får 250 000 kroner til videreutvikling av ideen og tilbud om gratis idétest ved DnB NORs innovasjonslaboratorium.

  Logistikkprisen for 2007

  Logistikkprisen for 2007

  Medisinsk direktør i Helse Sør-Øst, Anne Karin Lindahl (f. 1960) er tildelt LOGMAs logistikkpris for 2007.

  Hun fikk blant annet prisen for sitt arbeid ved Sykehuset Asker og Bærum der hun i sin stilling som sjef for Kirurgisk avdeling har gjennomført forbedringer gjennom aktiv bruk av logistikk. Avdelingen fjernet helsekøene ved de kirurgiske inngrepene ved å forbedre gjennomstrømningen av pasienter innen gastro-, urologisk-, kar/thorax og generell kirurgi, både for pasienter som trenger innleggelse og for dagkirurgiske pasienter.

  Anne Karin Lindahl tiltrådte stillingen som fagdirektør i tidligere Helse Sør 1.1. 2006 og senere som medisinsk direktør for Helse Sør-Øst.

  Amnestyprisen 2007 tildelt lege

  Amnestyprisen 2007 tildelt lege

  Amnestyprisen 2007 er tildelt den norsk-iranske legen og menneskerettighetsaktivisten Mahmood Amiry-Moghaddam (f. 1971).

  Mahmood Amiry-Moghaddam er forsker ved Rikshospitalet, men har på frivillig og humanitær basis i en årrekke brukt Norge som et trygt utgangspunkt for konkret og målrettet arbeid mot krenkelser av menneskerettighetene i Iran.

  – Mahmood Amiry-Moghaddam er ikke knyttet til noe politisk eksilmiljø, men jobber som enkeltindivid mot krenkelser av andre menneskers grunnleggende rettigheter. Han er en menneskerettighetenes praktiker, skriver juryen i sin begrunnelse. Han nøyer seg ikke med å analysere den kritiske utviklingen i Iran, men tviholder på at bekymring for Iran må manifestere seg i konkret arbeid for de enkeltmenneskene som står foran en galge eller en piskeavstraffelse, tortur i fengslene eller steining i all offentlighet, sa Amnestys styreleder i Norge, Bente Erichsen under overrekkelsen.

  Førstepris til forsker

  Førstepris til forsker

  Kjetil Elvevold (f. 1964) ved Avdeling for eksperimentell patologi ved Universitetet i Tromsø vil motta førstepris og 150 000 kroner fra professor Kreybergs fond for eksperimentell patologi for 2008.

  Prisen gis til forfatteren av landets beste doktoravhandling innen fagområdet de siste fire årene og deles ut ved Universitetet i Oslo i februar 2008.

  Elvevolds doktorarbeid handler om forskning på leverceller og da særlig endotelcellene.

  Ærefull pris til forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

  Ærefull pris til forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

  Norsk forening for epidemiologi (NOFE) tildelte årets pris for beste artikkel i 2007 til Petter Kristensen (f. 1944) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Prisen ble tildelt Kristensen for artikkelen Explaining the relation between birth order and intelligence (Science 2007; 316: 1717) skrevet sammen med Tor Bjerkedal ved Forsvarets sanitet og publisert i Science.

  Artikkelen tar for seg fødselsrekkefølgen og intelligenskvotient, og forskerne fant at barn oppdratt som den førstefødte eller eldste har en signifikant høyere intelligenskvotient (IQ) enn sine yngre søsken.

  I tillegg til heder og ære, får vinneren en symbolsk sum på 5 000 kroner til fri benyttelse.

  Årets Løvetann

  Årets Løvetann

  Kommunelege Harald Lystad (f. 1944) ble kåret til årets «Løvetann 2007» på Nidaroskongressen.

  I 20 år var Lystad den eneste legen i alpinbygda Hemsedal. Ifølge juryen er han en ekte distriktsmedisiner – med en stor allmennmedisinsk verktøykasse: «En kliniker av rang; nerveblokader, reponering av luksasjoner og brudd samt presis diagnostisering av skadde knær er blant glansnumrene. Få har reponert og gipset flere håndleddsbrudd enn ham – 100 håndleddsbrudd pr. sesong i kommunen. Han har utført nødtrakeotomi med saks, og han har holdt luftveiene til epiglotittpasienten åpne med saksen inntil ambulansen kom til med mer utstyr.»

  Siden 1977 har Harald Lystad registrert skiskader. I dag omfatter databasen snart imponerende 12 000 skader i en bygd der folketallet stiger fra 1 500 til 15 000 i sesongen.

  Siste utdeling av Søstrene Strays Legat

  Siste utdeling av Søstrene Strays Legat

  Assistentlege Marte Jettestad (f. 1975) ved Kvinnesenteret ved Sykehuset i Vestfold var en av flere legatvinnere som i november 2007 fikk støtte fra Søstrene Strays Legat, skriver www.siv.no.

  Jettestad fikk tildelt 15 000 kroner til en studie for å kartlegge kvinnelige rusmisbrukeres interesse for gratis prevensjon.

  Søstrene Strays Legat ble stiftet av søstrene Harriet og Ingeborg Stray fra Nøtterøy og en nå avdød søster til støtte for videreutdanning og forskning ved Sykehuset i Vestfold. Fra legatet er det de siste årene blitt utdelt mange hundre tusen kroner til videreutdanning, forskning og medisinsk utstyr ved sykehuset.

  Nidarosprisen til Fugelli

  Nidarosprisen til Fugelli

  Professor Per Fugelli (f. 1943) er tildelt Nidarosprisen for 2007.

  Hvert år deles Nidarosprisen ut til «en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for å utvikle allmennmedisinfaget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen».

  I oktober 2007 ble prisen tildelt Per Fugelli. Hans innsats for allmennmedisinfaget helt fra tidlig i 1970-årene, både når det gjelder undervisning, forskning/ fagutvikling og for helsetjenestens organisering, er velkjent.

  Allmennmedisinsk forskningsutvalgs forskerpris

  Allmennmedisinsk forskningsutvalgs forskerpris

  Allmennmedisinsk forskningsutvalg delte ut sin årlige forskerpris på Nidaroskongressen. Prisen gikk til Lene Dæhlen Selnes (f. 1968). Hun fikk prisen for arbeidet «Ungdom som selvskader, hvordan møter allmennlegene denne pasientgruppen».

  Forskerprisen er på 15 000 kroner, og er et samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Leger i samfunnsmedisinsk arbeid. Premissene for denne prisen er «å stimulere til forskning blant allmennpraktikere som har liten forskningserfaring fra før».

  NFAs forfatterstipend for 2007

  NFAs forfatterstipend for 2007

  Hilde Beate Gudim (f. 1954) og Kari Hilde Juvkam (f. 1953) er tildelt Norsk forening for allmennmedisins forfatterstipend for 2007 for sitt arbeid med revisjon av boken Gynekologi i allmennpraksis.

  Den første utgaven kom i 1999.

  Årets Finnmarkslege 2007

  Årets Finnmarkslege 2007

  Helge Søndenå (f. 1955) ble utnevnt til Årets Finnmarkslege under Finnmark legeforenings medlemsmøte i Alta i november 2007.

  Søndenå er opprinnelig fra Stavanger, men har jobbet i Kirkenes siden han kom dit i distriktsturnus i 1984. Han jobber nå som overlege ved Medisinsk avdeling ved Klinikk Kirkenes, en jobb han har hatt i 15 år.

  Bakgrunnen for tildelingen er blant annet at han i lange perioder har vært så godt som alene som overlege ved sykehuset, har gått svært hyppige vakter og har vært den ene bastionen som har holdt avdelingen oppe over lang tid.

  Pris til Wåle Flørenes

  Pris til Wåle Flørenes

  Tonje Wåle Flørenes (f. 1978), lege og doktorgradsstudent ved Senter for idrettsskadeforskning, fikk tildelt Nycomedprisen ved årets idrettsmedisinske høstkongress.

  Flørenes delte prisen med medforfatterne Lars Nordsletten (f. 1959), Stig Heir (f. 1961) og Roald Bahr (f. 1957) for foredraget Skader hos World Cup-utøvere innen ski og snowboard. Denne skaderegistreringen var basert på The FIS Injury Surveillance System (FIS ISS) som er et samarbeid mellom Det internasjonale skiforbund (FIS) og Senter for idrettsskadeforskning.

  Prisen består av et reisestipend verdt 15 000 kroner som skal benyttes til deltakelse på årsmøtet til American College of Sports Medicine (ACSM) i 2008, hvor hun også får presentere studien som prisvinnerforedrag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media