Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  En kvart million til demensforsker

  En kvart million til demensforsker

  Knut Engedal (f. 1946), professor i psykogeriatri, fikk Hjelpestikkepris for 2007 for sin innsats for aldersdemente. Prisen på 250 000 kroner ble delt ut under Demensdagene i desember.

  Engedal er seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken ved Ullevål universitetssykehus og faglig koordinator ved Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Han har også skrevet flere bøker om demens og alderpsykiatri.

  Hjelpestikkefondet ble etablert i 1922. Institusjonen Hjelpestikker har som formål er å fremme barns, eldres og funksjonshemmedes sosiale og helsemessige levevilkår. Hjelpestikkeprisen har blitt delt ut siden 1991.

  – I år ønsker vi å synliggjøre professor Engedals store og verdifulle forskning på demens, og hans arbeid for å bedre aldersdementes levevilkår. Engedals entusiasme har bidratt til å utvikle kunnskap i hjelpeapparatet om dementes rettigheter. Han har fremmet respekt for deres verdighet og fysiske og psykiske integritet, sa styreleder Lucy Smith i Institusjonen Hjelpestikker.

  Enda en pris for demensforskning

  Enda en pris for demensforskning

  Geir Selbæk (f. 1963), stipendiat ved Sykehuset Innlandets Alderspsykiatriske kompetansesenter på Sanderud, er tildelt Leon Jarners Forskningspris. Prisen på 50 000 kroner ble overrakt under Demensdagene i Oslo.

  Selbæk fikk prisen for sin forskning om psykisk helse i sykehjem. Han holder på å avslutte sin doktoravhandling om dette, og vil disputere i løpet av første halvår av 2008.

  Leon Jarners Forskningspris deles ut av en uavhengig stiftelse, og er blitt delt ut hvert år siden 2000. Den tildeles «et forsknings- eller utviklingsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårørende, som er utført eller under arbeid i Norge», heter det blant annet i statuttene.

  Ny konstituert ekspedisjonssjef i Helsedepartementet

  Ny konstituert ekspedisjonssjef i Helsedepartementet

  Bjørn Kristoffer Erikstein (f. 1952) er konstituert som ekspedisjonssjef i spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, skriver departementet i en pressemelding.

  Erikstein er cand.med. fra Universitetet i Oslo fra 1978, dr.med. fra Universitetet i Oslo fra 1992 og spesialist i onkologi fra Universitetet i Oslo fra 1993.

  Han har innehatt flere stillinger ved Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus. Fra 2003 til 2004 var han viseadministrerende direktør og fagdirektør i Helse Sør. Fra 2005 til september 2007 var han administrerende direktør i Helse Sør.

  Fredrik Bendiksen æresmedlem i NIMF

  Fredrik Bendiksen æresmedlem i NIMF

  Fredrik Bendiksen (f. 1954) ble utnevnt til æresmedlem i Norsk idrettsmedisinsk forening (NIMF) under Idrettsmedisinsk høstkongress i Oslo i november 2007.

  Bendiksen har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter i foreningen. Han har vært arrangør for flere idrettsmedisinske høstkongresser, og var i sin tid med på å starte tidsskriftet Norsk Idrettsmedisin. Han har også vært leder for forskningsfondet i mange år og vært sterkt delaktig i dannelsen av Senter for Idrettsskadeforskning og Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR).

  Norsk lege fikk russisk orden

  Norsk lege fikk russisk orden

  Odd R. Nilssen (f. 1943), professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, ble nylig hedret i Russland med Erkeengelen St. Mikaels orden for sitt arbeid med å opprette en folkehelseutdanning i Arkhangelsk, opplyses det på universitetets nettsider www.uit.no

  Erkeengelen St. Mikaels orden er Arkhangelsk bys høyeste sivile æresbevisning. Prisen ble utdelt i november 2007 under 75-årsjubileet til universitetet i Arkhangelsk.

  Nilssen har i flere år vært leder for et prosjekt som har hatt som mål å opprette International School of Public Health i Arkhangelsk. Et mastergradsprogram i folkehelse startet i januar 2007 med 26 studenter, etter at Barents helseprogram bestemte seg for å delfinansiere prosjektet. I januar 2008 tas 30 nye masterstudenter opp. Odd Nilssen har dessuten jobbet lenge med folkehelseforskning i Arkhangelsk. I 1999 ble en stor befolkningsstudie satt i gang.

  Ny forskningsdirektør ved Akershus universitetssykehus

  Ny forskningsdirektør ved Akershus universitetssykehus

  Stein Vaaler (f. 1952) er ansatt som forskningsdirektør ved Akershus universitetssykehus, kan man lese på sykehusets hjemmeside www.ahus.no.

  Vaaler kommer fra stillingen som strategidirektør ved Rikshospitalet der han har arbeidet siden januar 2002. Han har tidligere jobbet flere år ved Aker universitetssykehus og har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Stein Vaaler har doktorgrad i behandling av diabetes. Vaaler tiltrer stillingen i starten av 2008.

  Forskningsdirektøren vil få ansvar for å implementere vedtatte organisasjonsendringer og han skal utvikle forskingssenteret til å være et ledende fagmiljø gjennom systematisk kompetanseutvikling, ved forskning og ved samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

  Ny sjef på Barneklinikken ved Haukeland

  Ny sjef på Barneklinikken ved Haukeland

  Britt Skadberg (f. 1957) er ansatt som ny klinikkdirektør ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, meddeles det via www.helse-bergen.no.

  Skadberg ble konstituert klinikkdirektør i mai 2007. Da hadde hun vært assisterende klinikksjef siden august 2004.

  Skadberg har embetseksamen i medisin fra Universitetet i Oslo i 1984. Hun har vært ansett ved Barneklinikken siden 1989, bare avbrutt av forskningspermisjon i fire år. Hun var da forskningsstipendiat ved Pediatrisk institutt, Universitetet i Bergen, og disputerte for dr.med.-graden i 1997.

  Nils Normans minnegave 2007

  Nils Normans minnegave 2007

  Jørn V. Sagen (f. 1970), førsteamanuensis ved Seksjon for endokrinologi ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen og Hormonlaboratoriet ved Haukeland Universitetssjukehus, fikk tildelt det første reisestipendet utdelt fra Nils Normans minnegavefond for 2007.

  Etter at Nils Norman, tidligere professor og avdelingsoverlege ved Hormonlaboratoriet, Aker Universitetssykehus gikk bort i 2005, har Norsk Selskap for Endokrinologi mottatt en gave til støtte for norsk endokrinologisk forskning. Gavens formål er å støtte slik forskning ved å tildele reisestipend etter søknad.

  Jørn V. Sagen disputerte i 2005 for doktorgraden i medisin og har fra 2004 arbeidet som assistentlege ved Hormonlaboratoriet ved Haukeland Universitetssjukehus. Fra 2006 har Sagen arbeidet som postdoktorstipendiat, lønnet av Kreftforeningen.

  Stipendet er på 100 000 kroner og Sagen skal benytte stipendet til studier av reseptorkoaktivatorer med relevans for sykdommer som fedme, diabetes og kreft ved Syddansk Universitet i Odense i Danmark.

  Pris for Ph.D.-avhandling

  Pris for Ph.D.-avhandling

  Postdoc Rosamund Langston, ved Senter for hukommelsesbiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har fått British Neuroscience Association Postgraduate Prize, skriver Universitetsavisa, www.universitetsavisa.no

  Langston mottok prisen for sin Ph.D.-avhandling The role of the hippocampus in event memory in the rat. Hun har sett på hvilken rolle hippocampus spiller for episodisk hukommelse hos rotter. Langston har studert rottene mens de utfører læringsoppgaver, og kombinert dette med både midlertidig og permanent farmakologisk inaktivering av hippocampus.

  Bayerprisen i nevrologi

  Bayerprisen i nevrologi

  Under Nevrodagene i Oslo i november 2007 fikk Knut Hagen (f. 1964) tildelt Bayerprisen i nevrologi (tidligere Scheringprisen) for 2007 på 30 000 kroner.

  Hagen mottok prisen for beste forskningsproduksjon i nevrologi etter utført doktorgrad.

  Knut Hagen er overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved St. Olavs Hospital, samt professor ved Institutt for nevromedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Pris for beste nevrologiske vitenskapelige presentasjon

  Pris for beste nevrologiske vitenskapelige presentasjon

  Norsk nevrologisk forenings årlige pris for beste internasjonale vitenskapelige kongresspresentasjon ble for 2007 tildelt Magne G. Bøe (f. 1963), Nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus.

  Han fikk prisen for innlegget Prednisolone does not reduce headache the first six days of withdrawal. A randomized double-blinded study ved 11th Congress of European Federation of Neurological Societies.

  Prisen er finansiert av legemiddelfirmaet Pfizer og er på kr 30 000. Hovedvekten legges på det vitenskapelige innholdet, men også selve presentasjonen blir vurdert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media