Artikkel

Nest høyeste medlemsøkning noen sinne

Per 11.12. 2007 var det i løpet av året innmeldt 1 396 medlemmer av Legeforeningen som fortsatt er medlemmer (18 er allerede utmeldt igjen).

Av de 1 396 innmeldte er det 546 leger og 850 medisinstudenter. Antallet innmeldinger i Legeforeningen i 2007 er dermed det nest høyeste noensinne. Bare i 2000, da det ble gjennomført en stor verveaksjon på slutten av året, har det vært flere innmeldinger enn i 2007. Det ble innmeldt 1 575 nye medlemmer i 2000. Av disse er 1 315 fortsatt medlemmer per i dag.

96,8 % av legene i Norge er medlemmer av Legeforeningen. Andelen er langt lavere blant medisinstudenter, særlig gjelder dette utenlandsstudentene.

Kvittering for betalt fagforeningskontingent 2007

Legeforeningen vil for 2007 rapportere betalt fagforeningskontingent elektronisk til Skatteetaten. Det vil derfor ikke bli sendt ut kvitteringer per post, slik som tidligere år.

Medlemmene vil få tilsendt en oversikt over betalt kontingent i løpet av januar måned, tilsvarende en lønns- og trekkoppgave.

I forbindelse med selvangivelsen for 2007 vil post 311 (fagforeningskontingent) være ferdig utfylt. Arbeidsgiver trenger derfor ikke å innberette betalt fagforeningskontingent. Fradragsbeløpet i år er kr 2 700.

Eventuelle spørsmål kan sendes til medlem@legeforeningen.no

Leger villedes til dyr annonsering

Hvert år villedes privatpraktiserende leger til å underskrive useriøse og dyre annonseringsavtaler.

Legene tror de kun sender inn kontaktopplysninger og liknende til utenlandske aktører, og at det ikke skal koste dem noe. Problemet oppstår når legene signerer dokumentet. Setter de signaturen sin på skjemaet, foretas det en bestilling om annonsering. Informasjon om dette står med liten skrift, og skjemaet er finurlig utformet for å lure legen til å skrive under. Anne Kjersti Befring, forhandlingsdirektør i Forhandlings- og helserettsavdelingen, advarer leger mot å sette sitt navn på dokumenter der de ikke kjenner hele innholdet. – Vi ser hvert år flere eksempler på at leger uten å være klar over det, har bestilt annonsering til en betydelig pris. Det kan dreie seg om flere tusen euro, sier hun. Ved å skrive under dokumentet, vedtas også utenlandsk vernting. Det betyr at det for eksempel er spansk eller sveitsisk rett som kommer til anvendelse på avtaleforholdet.

Hjernerådet er stiftet

Torsdag 11.10. 2007 ble Hjernerådet (The Norwegian Brain Council) stiftet. – Rådet skal drive opplysnings- og interessepolitisk arbeid knyttet til funksjoner og sykdommer i hjernen og øvrige deler av nervesystemet, forteller rådets nyvalgte leder, Leif Gjerstad ved nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet.

Hjernerådet vil ivareta formålsparagrafen ved å rette informasjon mot samfunnet, offentlige myndigheter, helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende, fremme diagnostikk, behandling, forebygging og rehabilitering av sykdommer/skader/tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet samt fremme forskning innenfor de samme områder.

Rådet består av relevante brukerorganisasjoner, faglige organisasjoner og organiserte interessefellesskap. Enkeltpersoner kan ikke være medlem.

Midler til veiledning

Sentralstyret har satt av 300 000 kroner til veiledningskurs utenfor sykehus og lokale oppfølgingskurs, samt 50 000 kroner til regionale samlinger for aktive veiledere. For å motivere veiledere i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin til å ta på seg nye veilederoppgaver ønsker sentralstyret å gi mulighet for faglig påfyll gjennom veiledningskurs og har satt av midler til dette. Legeforeningens undervisningsopplegg for veilederutdanningen i sykehus møter økende interesse, og sentralstyret har vedtatt å øke denne posten til 450 000 kroner.

Individuelle stipender

Sentralstyret har tidligere vedtatt å innføre lederstipend for leger som ønsker å ta vekttallsgivende utdanning. For neste år er det vedtatt å opprettholde åtte stipend á 25 000 kroner. Stipendene utlyses på Legeforeningens nettsider. Her finner man også kriteriene for å motta stipend.

Det er også satt av 200 000 kroner til posten individuell støtte til leger som er engasjert i legers videre- og etterutdanning. Hensikten med stipendene er å viderekvalifisere leger innenfor de områder de arbeider med i medisinsk utdanning og som kan godkjennes til legers videre- og etterutdanning.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=1614

WMA utvider staben

Verdens legeorganisasjon (WMA) har utpekt sin første tiltaksrådgiver. Den franske advokaten Clarisse Delorme, vil arbeide tett opp mot Verdens helseorganisasjon (WHO), ulike FN-organisasjoner og øvrige interesseorganisasjoner. Otmar Kloiber, WMAs generalsekretær, sier at den nye stillingen vil gjøre WMA mer effektivt i stand til å opprettholde kontakt med andre organisasjoner og å fremme foreningens policy.

Anbefalte artikler