Legeforeningen i mediene

Artikkel

Fastleger kan ikke kreve at pasienter som har vært voldelige mot dem, flyttes til andre lister. Fastlege Sven Haaverstad opplevde at en pasient gikk til angrep og det ble et basketak på kontoret. En foldekniv falt ut av lomma til pasienten. Selv om pasienten ble dømt for volden, kunne ikke Haaverstad kreve at han skiftet lege. Lars Duvaland, jurist og fagsjef i Legeforeningen, sier at det virker som om pasientens frie legevalg er en absolutt regel. Legeforeningen har jevnlig slike henvendelser, og har skrevet til Helse- og omsorgsdepartementet om flytting av pasienter. Men departementet mener at det ikke er en løsning å eksportere problemet til en annen lege, og at man heller må skape trygghet når pasienten er hos legen.

NRK Lørdagsrevyen 17.11. 2007.

Pasienter bør ha mulighet til å klage på helsepersonell og få klagen behandlet i to instanser, mener Petter Holm, pasientombud i Oslo. Han mener det er en uheldig rettstilstand at pasient og pårørende kun blir betraktet som varsler, og ikke som en part i klagesaker. Legeforeningens president Torunn Janbu mener imidlertid at det var et bevisst valg at man laget egne ordninger for å ivareta pasientenes rettssikkerhet, bl.a. gjennom Norsk pasientskadeerstatning: – I dette systemet har man lagt økonomien, og det er her pasientene eventuelt kan få erstatning, sier Janbu. Hun mener det viktigste målet med klageordningen i Statens helsetilsyn er å lære av feil som begås. Statssekretær Wegard Harsvik i Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at departementet holder på å gjennomgå hele helse- og sosiallovgivningen.

NRK Nyheter nett 25.11. 2007.

Gunnar Ramstad og kollegene i Hordaland legeforening opplever store frustrasjoner med NAV-reformen. De må sitte i uendelig telefonkø til NAV.

– Småting som tidligere var en bagatell å få løst, kan koste oss flere arbeidstimer, sier Ramstad, som også er leder i Hordaland legeforening.

Mange har gitt opp å ringe og skriver brev i stedet, forteller Ramstad. En av årsakene er at leger må ringe samme servicenummer som brukerne, de kan ikke ringe direkte.

Bergens Tidende 30.11. 2007.

Anbefalte artikler