Legeforeningen i mediene

Artikkel

Åtte sykehus på Østlandet varsler kutt på opp mot én milliard kroner, ifølge tall Legeforeningen har samlet inn. På Ullevål universitetssykehus foreslås det å spare 300 millioner, blant annet ved å kutte i kreftbehandling og hjerteoperasjoner. Foretakstillitsvalgt Aasmund Bredeli er bekymret på pasientenes vegne.

– Kuttene vil kunne føre til redusert kapasitet, og økte ventetider på poliklinisk behandling. I verste fall kan det føre til at pasienter dør, sier han.

Flere hundre sengeplasser kan forsvinne, og opptil 700 sykehusstillinger kan måtte kuttes ned. Helseminister Sylvia Brustad viser til at det er helseforetakene som skal kommentere budsjettene. Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, sier at når budsjettet legges totalt sett for det regionale helseforetaket, skal det ikke gå ut over de regionale tilbudene, og at de vil ha et forsvarlig og godt helsetilbud for pasientene.

NRK Lørdagsrevyen 15.12. 2007

På listen over landets mektigste er Torunn Janbu, president i Legeforeningen, på plass nummer ti. Begrunnelsen er at hun leder en av landets mektigste fagforeninger, med stor økonomisk og politisk makt i helsevesenet. Hun sikret også kirurgene i Afghanistan nær 100 000 kroner i ukelønn. Statsminister Jens Stoltenberg er nummer én, mens Åslaug Haga står på andre plass, i kategorien politikk og samfunn.

VG 15.12. 2007

Pasientene er stort sett fornøyde med sykehusene, viser den nye PasOpp-undersøkelsen utført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Nesten 11 000 pasienter ved 63 sykehus har sagt sin mening, og det er særlig lege- og pleietjenesten norske sykehuspasienter jevnt over er fornøyd med. Terje Vigen, Legeforeningens generalsekretær, gleder seg over de positive resultatene.

– Selv om vi har hatt all grunn til å tro at norske sykehusleger gjør en god jobb, er det ikke alltid dette formidles gjennom media. Det er oftest de negative enkelttilfellene som kommer frem, mens det positive ikke blir omtalt fordi det regnes som det normale, sier Vigen.

Dagbladet 10.12. 2007

Anbefalte artikler