Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet vedtatt følgende:

Viken senter for psykiatri og sjelesorg godkjennes som utdanningsinstitusjon for inntil ett år av spesialistutdanningen i psykiatri. Godkjenningen gis for tjenesteområdet intermediær tjeneste. Leger som følger psykiaterutdanningsprosjektet i voksenpsykiatri i Helse Nord RHF vil få godkjent inntil to års tellende tjeneste ved avdelingen.Vedtaket gjelder fra 21.11. 2007.

Øre-nese-halsavdelingen ved Lovisenberg diakonale sykehus godkjennes som gruppe II-institusjon for inntil ett års tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i øre-nese-halssykdommer. Vedtaket gjelder fra 22.11. 2007.

Endrede spesialistregler i samfunnsmedisin

Helse- og omsorgsdepartementet har etter innspill fra sentralstyret, vedtatt å endre spesialistreglene i samfunnsmedisin. De nye reglene er tilgjengelige på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=1559

Endring av spesialistregler

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endring av spesialistregler – tjeneste innen habilitering som tellende tjeneste i følgende spesialiteter: Fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, nevrologi og radiologi.

Endringene er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/?id=56719

Gjeldende spesialistregler for hver enkelt spesialitet med de siste endringene finner du ved å velge Spesialiteter, og deretter fagområdet du leter etter.

Det vises for øvrig til Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no/spesialiteter.Her finnes spesialistregler, kurskrav og merknader til spesialistreglene.

Anbefalte artikler