I neste nummer:

Artikkel
  • Nødprevensjon eller abort?

  • Livet etter hjertetransplantasjon

  • Bekhterev og Bekhterevs sykdom

  • Helsearbeid blant sjøfolk

  • Pasientskadelov og kosmetisk kirurgi

  • Medier som skader og dreper

Anbefalte artikler