Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ærespris til Svein Simonsen

  Ærespris til Svein Simonsen

  En av pionerene bak Norges aller første hjertetransplantasjon, Svein Simonsen (f. 1936), er tildelt LHLs ærespris for 2007.

  Æresprisutvalget i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) sier i begrunnelsen for tildelingen: – Utvalget ønsker å gi LHLs ærespris til Svein Simonsen for det han gjennom en årrekke har betydd for hjertetransplantertes livskvalitet og livssituasjon og for alt han har gjort for hjertetransplantasjoner her i landet.

  Svein Simonsen kom til Rikshospitalet i 1970. Han deltok sammen med professor Tor Frøysaker og resten av teamet da de i november 1983 gjennomførte Norges første hjertetransplantasjon. Fra 1983 til han sluttet i 2006 har Simonsen fulgt opp nær 550 hjertetransplanterte.

  Simonsen har også deltatt i Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte siden 1987 og fulgt med i foreningens arbeid og oppgaver.

  LHLs ærespris består av en plakett og en bronseskulptur. Med æresprisen følger også et pengebeløp på 50 000 kroner. Simonsen ønsker å dele pengene mellom medisinsk hjerteavdeling ved Rikshospitalet, øremerket til klinisk hjertetransplantasjonsforskning og Stiftelsen Organdonasjon.

  Ny medisinsk direktør i Helse Midt-Norge

  Ny medisinsk direktør i Helse Midt-Norge

  Daniel Haga (f. 1948) er tilsatt som medisinsk direktør i Helse Midt-Norge, skriver www.helse-midt.no. Haga har bakgrunn som kommunelege og har i flere sammenhenger medvirket i nasjonalt utredningsarbeid knyttet til helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Han har hatt og har flere verv knyttet til forskning og beredskap. Haga ble tilsatt som rådgiver i fagavdelingen i Helse Midt-Norge i 2003 og har vært konstituert som fagdirektør siden januar 2007 (benevnelsen fagdirektør endres nå til medisinsk direktør).

  Norske medisinprofessorer æresdoktorer i Moskva

  Norske medisinprofessorer æresdoktorer i Moskva

  Medisinprofessorene Sjur Olsnes (f. 1939), Radiumhospitalet, og Frode Lærum (f. 1947), Rikshospitalet, er nylig utnevnt til æresdoktorer ved Moscow Medical Academy. Begge er tilnyttet Universitetet i Oslo, skriver www.rikshospitalet.no.

  Sjur Olsnes får æresdoktoratet for sin innsats for russisk medisinsk forskning og for etableringen av Senter for medisinske studier i Moskva. Senteret er drevet av Universitetet i Oslo.

  Frode Lærum har fått æresbevisningen for sin rolle i utviklingen av det medisinske samarbeidet mellom Russland og Norge og mangeårig oppfølging som styreleder for Senter for medisinske studier.

  Æresbevisningene blir oppfattet som en sterk anerkjennelse fra russiske helsefaglige myndigheters side for det arbeid som er utført gjennom senteret i Moskva. Det ble etablert i 1993 og har gjennom årene samarbeidet med en rekke sentrale russiske forskningsinstitusjoner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media