Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Kongens fortjenstmedalje i gull

  Kongens fortjenstmedalje i gull

  Sigurd Børsting (f. 1934) fra Levanger, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

  Sigurd Børsting har arbeidet ved Sykehuset Levanger (tidl. Innherred sykehus) siden 1973. Han har arbeidet som barnelege i 34 år, og det er sannsynligvis ingen annen lege i Midt-Norge som har utredet, behandlet og kontrollert så mange barn som Børsting. Han har periodevis hatt hele fylket som nedslagsfelt.

  Børsting står som en av kjempene i nordtrøndersk spesialisthelsetjeneste. Som bevis for sin innsats ble han i 1997 hedret av Fylkeslegen i Nord-Trøndelag med «Helseprisen». I 2001 ble han tildelt «CF-Pris 2001» av Norsk Forening For Cystisk Fibrose, og i 2002 fikk han «Mor-barn»-statuetten for langvarig arbeid med hjertebarn i fylket, ifølge Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

  Kongens fortjenstmedalje i sølv

  Kongens fortjenstmedalje i sølv

  Kari Nissen Fuglseth (f. 1940) fra Strømmen, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

  Fuglseth har hatt i allmennpraksis på samme kontor i Lørenskog siden 1966.

  – Det er takknemlige pasienter som har tatt initiativet til at hun skulle få Kongens Fortjenstmedalje, da de mener at hun virkelig har oppfylt allmennpraktikernes KOPF-ideal (kontinuerlig, omfattende, personlig, forpliktende), sier helsesjefen i Lørenskog kommune, Per Vium.

  Historiens første brystkreftpris til Kåresen

  Historiens første brystkreftpris til Kåresen

  Overlege Rolf Kåresen (f. 1940) er tildelt Brystkreftprisen 2007, ifølge nettsiden til Ullevål universitetssykehus. Prisen ble delt ut for første gang, og det var Grete Berget, som selv er operert for brystkreft, som overrakte den.

  – Årets vinner har i mange år vært en ildsjel når det gjelder brystkreftpasienter, og var tidlig ute med å ta i bruk nye operasjonsmetoder. Han var aldri i tvil om viktigheten av mammografiscreening og var en pådriver for å få i gang dette på landsbasis. Han har ivret for å få en bedre organisering av brystkreftdiagnostikk og -behandling i Norge, har et engasjement for å spre kunnskap om brystkreft, og har aldri vært redd for å fronte brystkreft i mediene, sier Grete Berget.

  Kåresen fikk et kunstverk laget av Lise Wulf og en sjekk på 25 000 kroner.

  Helse Vest-forskningspriser for 2007 til leddgikt og diabetes

  Helse Vest-forskningspriser for 2007 til leddgikt og diabetes

  Anne Grimstvedt Kvalvik (f. 1954) ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HRS) er tildelt Helse Vests kvalitetspris, som blir gitt til en forsker som har lyktes i å heve kvaliteten på helsetjenestene og har dokumentert dette i vitenskapelige tidsskrifter.

  I begrunnelsen fra fagkomiteen het det blant annet at Kvalvik gjennom sitt forskningsarbeid har analysert behandlingsprosessen og utfallet for pasienter med leddgikt. Gjennom dette arbeidet er det etablert et system som Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus bruker for å heve kvaliteten på sine tjenester.

  Helge Ræder (f. 1972) ved Barneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus fikk Helse Vests pris for yngre forskere, og komiteen begrunner pristildelingen blant annet med at han har gitt vesentlige bidrag til forståelsen av hvordan genfeil kan forårsake diabetes ved å kombinere klinisk innsikt med avanserte molekylærbiologiske metoder og statistiske analyser. Arbeidet har blant annet resultert i at Ræder var sentral i oppdagelsen av en helt ny diabetesform.

  Ny styreleder i Leger Uten Grenser

  Ny styreleder i Leger Uten Grenser

  Øyunn Holen (f. 1968) er valgt som ny styreleder i Leger Uten Grenser, skriver www.leger-uten-grenser.no.

  – Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven. For min del handler det om å følge opp engasjementet fra feltoppdragene mine. Leger Uten Grenser er en solid organisasjon som gjør mye bra i felt, og kan vise til gode resultater. Jeg er trygg på at arbeidet vi gjør nytter, sier Øyunn Holen.

  Øyunn har vært på fire feltoppdrag for Leger Uten Grenser. Det første var i Angola i 2001, deretter Kenya, Liberia, og sist i Bangladesh i 2004.

  Til daglig er Øyunn ansatt ved Lungemedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus i Oslo. Hun har vært styremedlem i Leger Uten Grenser fra 2003 til 2005 og nestleder siden juni i år. Øyunn Holen overtar vervet etter Kristian Tonby, som har vært styreleder siden mai 2006. Når hun nå rykker opp til styreleder, tar Juel Rye over som nestleder i Leger Uten Grenser.

  Jan Norum ny fagdirektør i Helse Nord

  Jan Norum ny fagdirektør i Helse Nord

  Avdelingsleder Jan Norum (f. 1959) ved Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge er ansatt som ny fagdirektør i Helse Nord , skriver www.helse-nord.no.

  Norum er cand.med. fra Universitetet i Tromsø i 1984. Han er spesialist i onkologi fra 1992 og har doktorgrad fra Universitetet i Tromsø i 1996. I tillegg til å være avdelingsleder ved kreftavdelingen er Norum professor i bistilling ved Universitetet i Tromsø. Jan Norum har også vært sentral i etableringen av stråleterapitilbudet ved Nordlandssykehuset i Bodø.

  Norum tiltrer ved årsskiftet. Han overtar stillingen etter Tor Ingebrigtsen som er blitt administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Prestisjefylt æresforelesning

  Prestisjefylt æresforelesning

  I september 2007 holdt professor dr.med. ved Barneallergiseksjonen ved Rikshospitalet, Kai-Håkon Carlsen (f. 1946), en æresforelesning ved den årlige kongressen til European Respiratory Society (ERS) i Stockholm, skriver På hospitalet. Forelesningen skal ære medlemmer som har gjort fremragende forskning innen luftveis-/åndedrettsmedisin eller andre relaterte profesjoner.

  – Jeg er beæret. Det er første gang noen fra Skandinavia og en pediater er invitert til å holde denne forelesningen. Det var en stor opplevelse å få snakke til en fullsatt sal med 1 000 tilhørere, forteller Carlsen.

  Tittelen på foredraget «Asthma: from birth to the Olympics» gjenspeiler bredden i Carlsens forskningsprosjekter. Første del av forelesningen omhandlet en studie hvor man har fulgt 1 000 barn fra nyfødtstadiet til 16-årsalderen og deres lungefunksjoner. I studien har man blant annet sett på hvordan barn med mødre som har røykt under svangerskapet, har større risiko for å få luftveisinfeksjoner senere i livet. De har også sett på hvordan manglende fysisk aktivitet kan virke inn på utvikling av astma i barne- og ungdomsårene.

  I tillegg foreleste Carlsen om sitt andre store prosjekt som retter søkelyset på idrettsutøvere som driver med kondisjonsidretter, og hvordan disse er spesielt utsatt for luftveisproblemer. I samarbeid med Idrettsforbundet har Carlsen blant annet startet et prosjekt der alle norske OL-deltakere i Beijing 2008 skal vurderes med henblikk på forurensing i OL-byen og risiko for å utvikle astma.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media