Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Ellen Huber, tlf. 23 10 91 96 eller register@legeforeningen.no

Kristin Foss Abrahamsen 11.3. 1964 – 23.7. 2007

Bernt J. Antonsen 9.7. 1927 – 8.8. 2007

Geir Ole Arnljot 9.7. 1948 – 5.8. 2007

Einar Aspelund 4.1. 1928 – 19.6. 2007

Per Børresen 2.11. 1954 – 13.8. 2007

Unni Diesen 18.7. 1941 – 25.4. 2007

Berthold Grünfeld 22.1. 1932 – 20.8. 2007

Jo Hjerkinn 25.1. 1909 – 18.7. 2007

Jan Horn 17.9. 1921 – 15.7. 2007

Terje Arne Jenssen 6.5. 1945 – 2.3. 2007

Tore Kalager 3.1. 1938 – 25. 7.2007

Ole Petter Lossius 8.4. 1925 – 30.8. 2007

Peter Johan Moe 21.10. 1923 – 13.8. 2007

Øyvind Nordstrand 27.10. 1953 – 28.7. 2007

Else Petra Orvin 26.9. 1920 – 24.7. 2007

Dag Pedersen 2.6. 1947 – 20.7. 2007

Thor William Ragnum 5.7. 1924 – 28.8. 2007

Pål Rostrup 17.8. 1954 – 4.7. 2007

Brynjulf Østensjø 24.9. 1912 – 27.8. 2007

Anbefalte artikler