Utreder faget allmennmedisin

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret støtter et initiativ om en bredt anlagt utredning av faget allmennmedisin.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Allmennlegeforeningen (Af) har fremmet forslag om et utredningsprosjekt av norsk allmennmedisin og allmennlegetjeneste med bakgrunn i at det er behov for å få en fremtidsrettet beskrivelse av fagets oppgaver og innhold, kvalitet og grensesnitt mot så vel spesialisthelsetjeneste som kommunal helse- og sosialtjeneste. Uredningen skal være ferdig innen 15.11. 2008.

Allmennmedisin er et ungt fag under utvikling, samtidig er man bekymret for om norsk allmennmedisin og allmennlegetjeneste har en tilstrekkelig bærekraftig utvikling. Det er særlig bekymringsfullt for norsk allmennmedisinsk fremtid dersom stagnasjonen i rekruttering og bemanning fortsetter, mener NFA og Af som også uttrykker bekymring for allmennlegenes muligheter til å utføre økte arbeidsoppgaver, for eksempel innen rus, tverrfaglig arbeid og i sykehjemsmedisin.

Utredningen skal forankres og vil bli utført i regi av NFA og Af.

Anbefalte artikler