Service til medlemmer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi setter service til medlemmene høyt, sier Britt Ingebretsen. Hun har den daglige kontakten med de fagmedisinske foreningene.

Britt Ingebretsen har utstrakt kontakt med medlemmene. Foto Lise B. Johannessen

I forbindelse med etablering av de fagmedisinske foreningene fra 1.1. 2007 ble det etablert en servicetjeneste i økonomi- og administrasjonsavdelingen for disse foreningene. – Vi hjelper dem bl.a. med utsendinger og innkreving av kontingent og har aktiv kommunikasjon i forbindelse med endringer, sier hun. – Vi sitter med den totale oversikten over alle medlemmer og hvilken forening eller foreninger de er registrert i, og vi har dessuten etablert en egen e-postadresse som de fagmedisinske foreningene bør bruke; medlem@legeforeningen.no. Vi får gode tilbakemeldinger om at de fagmedisinske foreningene er fornøyd med tilbudet vi gir, sier hun.

I tillegg til å ha kontakt mot de fagmedisinske foreningene sitter Britt Ingebretsen, som har vært 11 år i Legeforeningen, med oversikt over medlemstilbudet til foreningens medlemmer. Hun har utstrakt kontakt på telefon og e-post og trives godt med kontakten med medlemmene. – I begynnelsen av året er det svært mange telefonhenvendelser, hvorav de fleste er knyttet til kontingenten, sier hun og forteller at de også får en rekke henvendelser knyttet til reise og opphold i forbindelse med kurs o.l.

– Ellers får vi mange spørsmål om ansvarsforsikring for leger og om bank- og forsikringsavtalene. I disse tilfellene henviser vi alltid til Medlemsrådgiveren. Vi orienterer også om at de finner utfyllende informasjon om de ulike medlemstilbudene på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/?id=56703

Anbefalte artikler