Økonomi og administrasjonsavdelingen

Artikkel

Organisering

Økonomi- og administrasjonsavdelingen ledes av økonomidirektør Olav Rabben. Avdelingen består av fire seksjoner:

Administrasjonsseksjonen

Leder: Anne Torill Nordli (vikar for Marte Baumann)

IT-seksjonen

Leder: Hege Knudsen (konstituert)

Økonomiseksjonen

Leder: Erling Bakken

SOP-seksjonen

Leder: Einar Espolin Johnson

Nøkkeltall

Årlig:

 1. 50 hyllemeter med bilagspermer

 2. 3 000 lønns- og trekkoppgaver

 3. 50 000 kontingentfakturaer

 4. 10 000 søknader til utdanningsfond II og utdanningsfond III

 5. 2 millioner kopier

 6. 90 millioner kroner til nye innvilgede lån fra Lånefondet

 7. 145 millioner kroner i ytelser fra SOP

Daglig:

 1. 700 telefonanrop

 2. 16 eksterne møtedeltakere med servering

 3. 3 000 reelle e-postmeldinger

 4. 20 000 SPAM

Kontaktflate

 1. Alle medlemmer (legeregisteret, kontingent, medlemsfordeler)

 2. Sykehusleger (utdanningsfond III)

 3. Privatpraktiserende leger (SOP, lånefondet, utdanningsfond II)

 4. Medlemmer i råd og utvalg (reiseregninger etc.)

 5. Styrene i yrkesforeninger/fagmedisinske foreninger

 6. Alle ansatte i sekretariatet (personal, lønn, fellesfunksjoner)

 7. Leverandører (utstyr, rekvisita, programvare, medlemsfordeler m.v.)

 8. Kapitalforvaltere, banker, forsikringsselskaper

 9. Eiendomsforvalter

Les mer om avdelingen og se presentasjon av alle ansatte på: www.legeforeningen.no/?id=43922

I Tidsskriftet nr. 22 til og med nr. 24 presenteres Legeforeningens avdelinger. I dette nummeret presenteres økonomi- og administrasjonsavdelingen og medisinsk fagavdeling.

Anbefalte artikler