Artikkel

Ledervalgmøte hos medisinstudentene

Norsk medisinstudentforening (Nmf) skal 18. november både velge ny leder og nestleder, redaktør til Æsculap (medisinstudentenes tidsskrift), aksjonsleder for medisinstudentenes humanitæraksjon MedHum, økonomi- og sponsoransvarlig i MedHum, samt første- og annen vararepresentant til landsstyremøtet. Møtet arrangeres på Thon Hotell Slottsparken, Oslo.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=128229

Positive til forskningsminister

Akademikerne er svært positive til at regjeringen har utnevnt en egen statsråd for forskning og høyere utdanning. – Vi håper dette vil gi oss et etterlengtet fokus på forskning og høyere utdanning, sier Akademikernes leder Christl Kvam. Hun mener det var uheldig at statsråden tidligere hadde ansvaret for all utdanning fra barnehage til doktorgrad.

– Det ble et for stort saksområde for én person. Særlig med regjeringens viktige satsing på barnehager, ble kunnskapsministerens arbeidsfelt for stort, sier Kvam.

Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=21651

2 500 til «Raskere tilbake»

Fastlegene har til nå henvist 2 460 sykmeldte arbeidstakere til «Raskere tilbake»-ordningen, melder Sosial- og helsedirektoratet. Tilbudet retter seg mot pasienter som er, eller står i fare for, å bli sykmeldt og som kan komme raskere tilbake i arbeid hvis de får et nytt behandlingstilbud fra spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene har fått midler til nye tiltak, slik at de har kunnet utvide sin ordinære kapasitet og skape nye tilbud. Helse Vest er den regionen som så langt har kommet lengst i arbeidet med å utvikle det nye tilbudet.

Les mer: http://www.shdir.no/portal/page?_pageid=134,67714&_dad­portal&_schema­PORTAL&_piref134_67727_134_67714_67714.artSectionId=251&_piref134_67727_134_67714_67714.articleId=80522

Mediesammenslutning

GAN Media, som drifter nettsidene til Legeforeningen og underforeningene, LEIF og SERUS, slår seg sammen med PDC Tangen. PDC Tangen trykker Tidsskriftet og drifter tidsskriftet.no. Også GAN Grafisk og Krone Trykk er med i sammenslåingen. Det nye navnet blir 07 Gruppen. Sammenslåingen vil ikke føre til noen umiddelbare endringer for underforeningene eller Tidsskriftet.

Kvittering for betalt fagforeningskontingent

Legeforeningen vil for 2007 rapportere betalt fagforeningskontingent direkte til Skatteetaten elektronisk. Det vil derfor ikke bli sendt ut kvitteringer per post, slik som tidligere år. Medlemmene får tilsendt en oversikt over betalt kontingent i løpet av januar måned, tilsvarende en lønns- og trekkoppgave. I forbindelse med selvangivelsen for 2007 vil post 311 (fagforeningskontingent) være ferdig utfylt. Arbeidsgiver trenger derfor ikke å innberette betalt fagforeningskontingent. Fradragsbeløpet i år er kr 2 700. Send eventuelle spørsmål til medlem@legeforeningen.no

Anbefalte artikler