Artikkel

Godkjenningsordning for bedriftshelsetjenestene

Regjeringen ønsker nå å innføre en godkjenningsordning for bedriftshelsetjenestene. – Vi er positive til signalene. Dette har Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) jobbet for lenge, sier Kristian Vetlesen, leder i Namf.

Vetlesen har ønsket en slik ordning for å sikre kvaliteten på tjenestene i en bransje der det hittil har vært mange ulike aktører som har kalt seg bedriftshelsetjeneste.

Namf avventer nå høringsrunden på nyåret for å se hvordan regjeringen foreslår at ordningen skal fungere og etter hvilke kriterier. En arbeidsgruppe skriver i sin rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet at en godkjenningsordning skal bidra til økt kvalitet og fagutvikling, og til å trekke grensen mot useriøse aktører i markedet. Ifølge rapporten ønsker man å utvide bransjeforskriften, slik at flere bransjer vil få pålegg om bedriftshelsetjeneste. – Det styrker ytterligere behovet for kvalitetssikring av tjenesten, sier Vetlesen.

Les mer: www.legeforeningen.no/?id=128244

Ny målbeskrivelse i øyesykdommer

Ny målbeskrivelse i øyesykdommer foreligger nå på spesialitetens Internett-sider: www.legeforeningen/?id:15800

Over 800 spesialistgodkjenninger

Hittil i år er det godkjent 825 spesialister. Dette er allerede flere enn i hele 2004, da det totalt var 803. Over halvparten av de 825 spesialistgodkjenningene gjelder utenlandske statsborgere. I noen av spesialitetene er det ny rekord. Antallet konverteringer/overføringer fra EU/EØS er hittil i 2007 hele 346. Det er bare i årene 1997 – 99 og i 2006 at dette antallet har vært høyere.

Det høyeste antallet spesialistgodkjenninger totalt på ett år var i 1998 med 989. Det nest høyeste antallet var i 2006 med 975.

I mange spesialiteter er det per 1.11. 2007 allerede gitt flere godkjenninger enn i hele 2006. Det gjelder blant annet førstegangsgodkjenninger i allmennmedisin.

Se hele listen over godkjente spesialister: www.legeforeningen.no/?id=57306

Ga 50 000 kroner til TV-aksjonen 2007

Legeforeningen ga 50 000 kroner til årets innsamlingsaksjon «Sammen for barn». Aksjonen slo alle tidligere rekorder og samlet mer enn 220 millioner kroner.

Årets TV-aksjon var tildelt UNICEF Norge. Den ble gjennomført i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play. Inntektene av aksjonen går til barn berørt av hiv og aids i ulike deler av verden, bl.a. i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam.

Danmark får strykkarakter i tobakksforebygging

Dansker lever i gjennomsnitt to år kortere enn svensker og har den laveste gjennomsnittlige levealder sammenliknet med sine sju naboland. Alle analyser peker på at tobakk er den suverent viktigste årsak til sykdom og død, skriver den danske legeforeningen. Danmark ligger på 20. plass i tobakksforebygging i en sammenlikning av 30 europeiske land.

Les mer: www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/LAEGER_DK

Gratis hjemmekontor for brukere av Norsk Helsenett

Norsk Helsenett har utviklet en hjemmekontorløsning, som nå prøves ut av flere allmennleger. NHN-hjemmekontor er en gratis tilleggstjeneste for små og mellomstore organisasjoner, som bl.a. legekontor og avtalespesialister. – Dette er et kjempeflott tilbud som brukerne av helsenett har ventet på, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen.

Les mer: www.nh.no

Anbefalte artikler