Legeforeningens stemmer utad

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

De første som medlemmer og besøkende møter når de kommer til Legenes hus, er Tonja Johnsrud og Solveig Ruud. De betjener både resepsjonen og sentralbordet.

– Tonja Johnsrud og Solveig Ruud trives med kontakten med Legeforeningens medlemmer og besøkende. Foto Lise B. Johannessen

– Vi tar imot flere hundre telefoner daglig, sier de to. Hovedtyngden blir satt over til forhandlings- og helserettsavdelingen eller til avdeling for spesialistutdanning. Det gjelder bl.a. spørsmål om bistand, om takster og om etablering av praksis. Vi har også flere henvendelser fra utenlandske leger som søker autorisasjon og spesialistgodkjenning. Dessuten får vi mange telefoner til legerregisteret, og også en god del pasienthenvendelser, sier de.

I tillegg til å betjene sentralbordet og registrere besøkende til Legenes hus, tar de også imot møtebestillinger fra Legeforeningens ulike organisasjonsledd. Legenes hus har fem møterom til disposisjon, og ukentlig er det i gjennomsnitt 10 – 15 møter i regi av råd, utvalg, ulike foreninger eller komiteer som er tilknyttet Legeforeningen.

– Til tider kan det være veldig hektisk, sier de. – Det gjelder spesielt når det står kø av møtedeltakere som skal registreres inn i huset, samtidig som sentralbordet er rødglødende. Vi gleder oss derfor til at det nye telefonsystemet kommer på plass i 2008. Da vil vi kunne betjene telefonhenvendelser på en enda mer fleksibel og effektiv måte, sier Tonja og Solveig.

Anbefalte artikler